onsdag 6 december 2023

inloggad som

Ideon Innovation missar elitsatsning

Malmös företagsinkubator Minc får extra finansiering av Innovationsbron och tilldelas dessutom plats i en nationell spjutspetssatsning för att utveckla de bästa inkubatorerna. Ideon Innovation missar elitsatsningen — och har inte sökt några extrapengar.

Elva av landets främsta företagsinkubatorer får dela på ytterligare 14 miljoner kronor per år från statliga Innovationsbron fram till och med 2014. I Sydsverige går pengar till Minc och Blekinge Business Incubator, men inte Ideon Innovation i Lund.

Den tongivande skånska inkubatorn valde att inte ansöka om några extramedel.

— Vi har en bra finansiering och följer budget. Dessutom är vår organisation redan fullt engagerad i andra projekt, säger Rickard Mosell, vd för Ideon Innovation.

Förra veckan presenterade också Innovationsbron vilka sex av landets inkubatorer som handplockas till en ny spjutspetssatsning, för att efter amerikansk modell trimma framtidens tillväxtföretag. Inte heller här får Ideon Innovation någon utdelning.

— Innovationsbron har valt ut de sex i en samlad bedömning. Vi har tittat på tidigare resultat, som bolagens tillväxt och överlevnadsgrad, samt förutsättningar för att kunna engagera sig tidsmässigt och kompetensmässigt i satsningen, säger Anders Nilsson, inkubationsansvarig på Innovationsbron.

Senare i september reser två representanter från varje inkubator till Silicon Valley och Stanford för att utbildas i så kallad value creation. Tanken är att svenska företag ska bli bättre på att komma ut på marknaden snabbt. 

Anders Nilsson menar att vi länge byggt bredd i svenska företagsinkubatorer, men att det nu är dags att få till en vassare spets.

— Vi måste vara bäst i världen. Då kan vi inte bara syssla med bredd, utan behöver skapa förutsättningar för att bygga nya storföretag, säger han.

Pengarna till satsningen kommer liksom den förstärkta finansieringen på 14 miljoner per år från ett anslag från näringsdepartementet, där 100 miljoner kronor öronmärkts för att stimulera snabb tillväxt och tidig internationalisering för svenska uppstartsbolag.

Klicka här för att se listan med inkubatorer som får förstärkt finansiering samt de sex som antagits till spjutspetssatsningen.

Kristian Svensson

Malmös företagsinkubator Minc får extra finansiering av Innovationsbron och tilldelas dessutom plats i en nationell spjutspetssatsning för att utveckla de […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad