söndag 3 december 2023

inloggad som

Lund knapp etta bland regionens forskningsuniversitet

Lunds universitet har störst forskningsbudget av alla lärosäten i Öresundsregionen. Men universitetet i Köpenhamn släpper ut fler doktorander och har totalt sett en större ekonomi, visar en färsk genomgång. 

Öresundsregionens universitet satsade nära elva miljarder svenska kronor på forskning och undervisning i fjol. Det framgår av statistik som Øresundsinstituttet presenterar i nya numret av Job & Magt.

I Lund uppgick forskningsbudgeten till 3,7 miljarder kronor. Antalet som tog doktorsexamen var 378 stycken. Köpenhamns universitet examinerade 440 nya doktorander och hade en forskningsbudget på motsvarande knappt 3,5 miljarder kronor. Totalbudgeten låg på 8,8 miljarder, drygt 50 procent över den i Lund.

Köpenhamns universitet anger själva att de sysselsätter 4.012 heltidsforskare, jämfört med 2.216 i Lund.

— Men det är mycket svårt att jämföra forskartjänster i Danmark och Sverige. Klassificeringen av tjänsterna är olika, säger Bengt Streijffert, tidigare chef för samarbetsorganisationen Øresundsuniversitetet.

Life science dominerar forskningen i regionen och Øresundsinstituttet lyfter fram endokrinologi, allergi och reumatologi som framstående områden. Ett av de snabbast växande forskningsfälten är nanoteknik.

Den tredje största budgeten för forskning och undervisning hade Danmarks tekniske universitet, DTU, med 1,9 miljarder danska kronor. I jämförelsen hade Malmö högskola 196 miljoner svenska kronor och lantbruksuniversitetet i Alnarp 279 miljoner.

Kristian Svensson

Lunds universitet har störst forskningsbudget av alla lärosäten i Öresundsregionen. Men universitetet i Köpenhamn släpper ut fler doktorander och har […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad