tisdag 5 december 2023

inloggad som

Jackpot för Ozmas sociala spel

Spelföretaget Ozma på inkubatorn Minc i Malmö har på mindre än en vecka håvat in mer än en miljon kronor genom ett antal olika finansieringsprogram. Pengarna ska främst gå till utveckling av företagets sociala spel Urblove, som tagits fram tillsammans med mobilföretaget WIP i Karlskrona.

— Själva spelet är färdigutvecklat, nu ska vi arbeta vidare med communityn och utveckla vår affärsmodell. Vi kommer till exempel att arrangera workshops med ungdomar i Malmö för att testa konceptet, säger Karin Ryding, som grundat Ozma tillsammans med Bobbi Augustine Sand.

Största bidraget kommer från Vinnova, som går in med 1-1,5 miljoner kronor. Bidraget kommer från programmet Var Dags IT men den exakta summan är ännu inte bestämd. En annan okänd summa kommer från organisationen Mobile Heights, inom ramen för ett projekt om mobila tjänster. Slutligen får Ozma 100.000 kronor från Malmö högskolas nystartade Medea Collaborative Media Initiative.

Med Urblove kombineras upplevelser i verkligheten med ett platsbaserat mobilspel. Spelarna utforskar nya miljöer och platser i sin stad med hjälp av ledtrådar och gåtor.

Förutom Urblove driver Ozma även projektet WeProject, som är en webbaserad tjänst för organisationsutveckling. Där tränas personalen på förändringsprocesser med hjälp av spelpedagogik.

— Vårt största projekt under den senaste tiden har varit ett spel om energi, som sedan två veckor tillbaka finns på en utställning på Tekniska Museet i Stockholm, säger Karin Ryding.

Två andra Malmöföretag som också har blivit tilldelade pengar från Vinnova är den enskilda firman Do-Fi, för mobilspel till synskadade, samt Emues Group AB, som ska skapa en affärsmodell för att göra artister mer tillgängliga för sin publik.

Anders Frick

Spelföretaget Ozma på inkubatorn Minc i Malmö har på mindre än en vecka håvat in mer än en miljon kronor […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


  • Rekordsiffror för skånska hotell

    Det skånska hotellåret 2023 ser ut att överträffa förväntningarna efter en stark höst. Trots lågkonjunktur tror regionens hotellchefer att den positiva trenden fortsätter in i 2024, med Malmö som draglok.

  • Han tar ratten i golvkoncernen

    Golvkoncernen Inarea Group, skapat av investerarnärverket Small Cap Partners, gör en ledningsrokad. Ny vd som ska rigga bolaget för försäljning är Rikard Fransson.

  • Malmö in i nytt globalt nätverk

    På onsdagen fattar Malmös kommunstyrelse beslut om att gå med i det Tokyo-skapade hållbarhetsnätverket G-Nets. Minc ska få 1,2 Mkr för att driva medlemskapet.