tisdag 23 april 2024

inloggad som

Forskningen bort men forskarhuset kvar för Malmöbolag

Forskningsbolaget Imagnia i Malmö har beslutat att lägga ner sin egen forskningsverksamhet. De anställda delar upp sig på två nystartade bolag, Eijdo Research AB och danska Albeda Research ApS.

Imagnia arbetade med en ny teknik för terapi och diagnostik, så kallad hyperpolariserad magnetresonans, men förra året var intresset hos de potentiella kunderna för litet.

— Vi fick inte tillräckligt hög finansieringsgrad 2009, konstaterar VD Mathilde Lerche.

Uppdelningen innebär dock inte slutet för Imagnia AB. Något som tidigare var en sidoaktivitet blir nu företagets huvuduppgift: att administrera ett forskarhus vid namn Magneten intill forskningsparken Medeon och Universitetssjukhuset MAS. Forskargrupper och företag kan hyra in sig i huset och få tillgång till speciallaboratorier, djurstallar och operationssalar. Verksamheten startade 2006, och intresset har varit stort.

Imagnias ekonomichef Gordon Bragfeldt, som sköter uthyrningen, berättar att den fortfarande går med underskott, men att det har gått allt bättre sedan starten. Nu siktar han på att rekrytera hyresgäster från Danmark.

— Den svaga svenska kronan borde göra oss attraktiva för forskare på andra sidan Sundet, vi har bara inte bearbetat den marknaden ännu, säger Gordon Bragfeldt.

Nu är utmaningen att teckna nya avtal med hyresgästerna. Imagnia har ett treårigt kontrakt med Malmö stad som hyr ut byggnaden, men bolagen har bara hyrt in sig för kortare tid. Enligt Mathilde Lerche skulle det behövas två eller tre hyresgäster till, men också att de befintliga går med på kontrakt som löper över längre tid.

— Det är ju också en möjlighet att Malmö stad går in och anpassar sitt kontrakt med oss efter omständigheterna; det är svårt för små forskningsbolag att ha flera års framförhållning. Och vi har känt stort stöd från Malmö stad och Medeon, så jag är rätt förhoppningsfull.

Mathilde Lerche blir kvar som Imagnias VD, men leder också avknoppningen Albeda Research som finns i Köpenhamn. I Imagnias lokaler finns nu Eijdo Research, Straumann AG (tidigare Biora) och Tigran Technologies.

Lisa Kirsebom

Forskningsbolaget Imagnia i Malmö har beslutat att lägga ner sin egen forskningsverksamhet. De anställda delar upp sig på två nystartade […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad