Pfizer blir delägare i BioInvent genom miljardaffär

Läkemedelsbolaget BioInvent i Lund har tecknat ett licensavtal med Pfizer som på sikt kan bli värt över fyra miljarder kronor i milstolpe-ersättningar. BioInvent får tio miljoner dollar direkt i handen, varav sex miljoner dollar genom en emission som gör Pfizer till sjuprocentig ägare av Lundabolaget.

Avtalet gäller framtagande av antikroppsbaserade läkemedel mot tumörassocierade myeolidceller.

Affären kommer välkommet för BioInvent, som haft en tuff höst. Bland annat har bolaget tvingats avsluta sina fas II-studier i förtid av BI-505, en läkemdelskandidat mot multipelt myeolom. BI-505 var ett av BioInvents två längst gångna projekt. Finansiellt står dock bolaget på god grund efter en emission på en kvarts miljard kronor i början av året. /Erik Olausson

Bransch/Kategori

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: