Doros dollarsnyting

Mobilbolaget Doro i Lund åker på en valutasmäll på 20 miljoner kronor på grund av otillräckliga valutasäkringar för den amerikanska dollarn. Helårsprognosen lämnas dock oförändrad.

Doro tvingas till en extrakostnad på 20 miljoner innevarande kvartal efter en tid av snabb förstärkning av dollarn i förhållande till de valutor bolaget har lejonparten av intäkterna i. Rutinerna för valutasäkringarna har nu setts över och Doro ser kostnaderna som något av en engångspost. Det framgår av ett pressmeddelande.

Jerome Arnaud– Försäljningen och orderingången har startat väl under det första kvartalet 2015. Vi uppskattar en försäljningsökning, exklusive förvärv, på över 30 procent för det första kvartalet jämfört med samma period 2014. Våra åtgärder på kostnadssidan samt pågående översyn och justering av våra priser förväntas åter stärka företagets bruttomarginal för 2015. Vidare har förvärvet av Caretech, som konsolideras från och med februari 2015, utvecklats positivt enligt plan. Därför bekräftar vi vår tidigare kommunicerade helårsprognos för året; Koncernens omsättning och resultat för 2015 förväntas öka, där merparten genereras under andra halvåret, säger Doros koncernchef Jérôme Arnaud i en kommentar i pressmeddelandet.

Doro utvecklar bland annat lättanvända mobiltelefoner för äldre och funktionshindrade. /Kristian Svensson

Bransch/Kategori
Företag
Person

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: