fredag 12 april 2024

inloggad som

Spermosens räddas

|  
|  

Tiden höll på att rinna ut för fertilitetsbolaget Spermosens som har flaggat för kapitalbehov. Nu gör bolaget en nyemission på 29 Mkr. 80 procent av summan är garanterad och ger bolaget ett livsavgörande andrum.

Rapidus kunde redan i januari berätta att en teckningsoption av serie TO2 var utsiktslös eftersom teckningskursen på 0,84 kronor per aktie var högre än rådande börskurs.

Sent på tisdagen avsierade bolaget ett nytt paket, en så kallad unit, som innehåller både aktier och framtida teckningsoptioner som totalt motsvarar 0,10 kronor per aktie. Vid full teckning ger emissionen 28,8 Mkr före emissionskostander och om de påföljande optionsprogrammen TO3 och TO4 tecknas fullt kommer ytterligare 46,1 Mkr in till kassan.

Emissionens första steg garanteras av en rad investerare till 80 procent, varav vd Ulrik Nilsson och ordförande Eva Nilsagård tecknar sina pro rata-andelar.

Emissionslikviden från Företrädesemissionen ska huvudsakligen finansiera marknadsförberedande aktiviteter kopplade till den planerade kommersialiseringen av Spermosens första produkt som kommer innebära förbättrad spermiediagnostik vid IVF-behandling och därutöver återbetalning av merparten av utestående lån.

Spermosens aktie föll på onsdagen med 49 procent till 0,14 kronor per aktie.

Tiden höll på att rinna ut för fertilitetsbolaget Spermosens som har flaggat för kapitalbehov. Nu gör bolaget en nyemission på 29 Mkr. 80 procent av summan är garanterad och ger bolaget ett livsavgörande andrum.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


  • Exoskelett i nya Lejonkulan

    Ett samarbete med Nasa banade väg för Sofie Woge att utveckla ett så kallat exoskelett för personer med ryggmärgsskada. I veckans avsnitt av Rapidus podd Lejonkulan berättar hon om sitt bolag Tendo som nu behöver pengar för att skala upp.