tisdag 27 februari 2024

inloggad som

Rapporter: Industrijätten spår lägre efterfrågan

Bland dagens rapporter för årets fjärde kvartal från de skånska börsbolagens finns Alfa Laval, Resurs Holding och Nordic Waterproofing.

Alfa Laval
Industribolaget Alfa Lavals omsättning steg med 8,2 procent till 17,8 miljarder kronor under det fjärde kvartalet, jämfört med föregående år. Resultatet landade på knappt 1,6 mdr. Orderingången i kvartalet steg till 16,9 mdr, vilket kan jämföras med 15,7 mdr samma period föregående år.

Alfa Laval skriver i rapporten att orderingången fortsatte att vara generellt stabil under kvartalet.

“Den mer kortsiktiga transaktionsbaserade affären förbättrades från en låg nivå, vilket indikerade att botten av cykeln nu är bakom oss”, kommenterar vd Tom Erixon.

Bolaget förväntar sig att efterfrågan under det första kvartalet 2024 blir något lägre än i det fjärde kvartalet i fjol.

Resurs Holding
Nischbanken Resurs Holding redovisar en delårsrapport där rörelseresultatet blev minus 330,7 miljoner kronor, vilket är i linje med tidigare vinstvarning. Resultatet är tyngt av tidigare besked om organiska kreditförlustreserveringar på minus 417 Mkr och minus 198 Mkr av engångskaraktär. Utöver det har bolaget gjort en nedskrivning av IT-investeringar och reservering för omställningskostnader på minus 257 Mkr.

”För att vända på den negativa utvecklingen blir det viktigt framöver att fortsätta med åtstramningsåtgärder i kreditgivningen samt att arbeta aktivt med kunder som hamnar i dröjsmål”, kommenterar bankens vd Magnus Fredin.

Nordic Waterproofing
Budpliktsbudet på Nordic Waterproofing blev en kostsam historia för Helsingborgsbolaget. På tisdagen meddelade styrelsen att den enhälligt rekommenderar aktieägarna att inte acceptera huvudägarens, irländska Kingspan, budpliktsbud på 160 kronor per aktie. Aktien stod på tisdagen i 170 kronor. Kostnaden för juridiska tjänster och värdering av budet uppgick till 9,5 Mkr, vilket belastar resultatet för det fjärde kvartalet.

Rörelseresultatet blev 47 Mkr i kvartalet, jämfört med 66 Mkr under samma period i fjol. Bolaget redovisar en organisk omsättningsnedgång på 5 procent i det fjärde kvartalet. Efter förvärv blev dock omsättningen i stort sett oförändrad på 1.048 Mkr.

”Det fjärde kvartalet avslutar ett år i en utmanande marknad”, skriver vd Martin Ellis i rapporten.

Nordic Waterproofing tillverkar tätskikt av gummi och är ursprungligen av avknoppning från Trelleborg.

Martin Linderoth
Gunnar Wrede

Bland dagens rapporter för årets fjärde kvartal från de skånska börsbolagens finns Alfa Laval, Resurs Holding och Nordic Waterproofing.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad