måndag 15 april 2024

inloggad som

EU-pengar ska ge startups inom fertilitet

|  ,
|  

Fertilitetsforskningssamarbetet Reprounion har fått ny EU-finansiering. Nu ska Öresundssamarbetet, vars totala budget uppgår till mer än 300 miljoner kronor, inkludera och initiera innovationsbolag.

Fyra startups ska ingå i Öresundssamarbetet som finansieras av EU:s Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak, Region Skåne och Region Hovedstaden samt Ferring.

Några av kandidaterna hittills är Spermosens i Lund, Köpenhamns spermabank Cryos och brittiska Mojo. Forskningssamarbetet startade 2011 i syfte att öka kunskaperna om infertilitet, som drabbar mellan 15 och 20 procent av alla par i världen.

– Under den nya projektperioden kommer vi att identifiera fler företag för samverkan och initiera startups. Det kan handla om diagnostik eller nya behandlingsmetoder, säger Reprounions nya projektledare, Kristine Koppelhus, till Rapidus.

Hon tillträdde i november efter att projektet fått förlängd finansiering med 6,7 miljoner euro. Reprounions totala budget sedan starten 2011 är nu 29,3 miljoner euro, motsvarande 328 Mkr.

Medicon Valley Alliance är projektkoordinator och universiteten i Köpenhamn, Lund och Malmö samt LU Holding ingår också i partnerskapet. Flaggskeppet är infertilitetsregistret Rubic, med data från 1.400 par – och mål att uppnå 5.000 par.

– Rubics insamling av data är optimerad och välfungerande. Vi har nu nått en kritisk massa där forskarna kan peka på möjliga lösningar och skapa förutsättningar för industriella samarbeten och startups, säger Kristine Koppelhus.

Ett annat projekt i Reprounion handlar om patientmobilitet över sundet. Till exempel flyttades 35 svenska män Herlev & Gentofte Hospital för att testa en ny operationsmetod. Professor Jens Sønksen förklarar att mobiliteten var nödvändig för att hitta alla 100 patienter som behövdes. Samtliga patienter var infertila på grund av brist på spermier. Den nya operationen går ut på att hitta aktiva områden i testikeln för att extrahera aktiva spermier och frysa dem för senare användning. På sikt hoppas forskarna att kunna få aktiv testikelvävnad att växa i och utanför kroppen.

– Vi kan få spännande patent och företag om vi kan återställa förmågan att producera spermier, säger professor Jens Sønksen.

Han påpekar att det ännu inte har bildats ett enda avknoppningsbolag från Reprounion. Men det händer mycket som också gynnar affärsutvecklingen.

– Rubic-databasen kan bli världens största. Det kommer att finnas ett stort intresse från företag som kan använda Rubics data för vidareutveckling. Målet är också att skapa nya startups, säger Jens Sønksen.

Keld Broksø

Fertilitetsforskningssamarbetet Reprounion har fått ny EU-finansiering. Nu ska Öresundssamarbetet, vars totala budget uppgår till mer än 300 miljoner kronor, inkludera och initiera innovationsbolag.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


  • Nato är nya drömkunden…

    Medlemskapet i Nato öppnar en marknad värd över tusen miljarder dollar årligen. Det gäller inte bara för försvarsmateriel, flera branscher kan gräva guld i försvarsalliansen.

  • …och en guldgruva för startups

    Utöver att bli leverantör till miljardmaskineriet Nato finns det stora pengar att söka i försvarsrelaterade fonder. Men skånska bolag kan få vänta på sin del av kakan.

  • Alfa Laval prisas i Lund

    Alfa Laval och Patrik Källåker, chef för bolagets svenska verksamhet, fick motta Lunds kommuns näringslivspris i förra veckan. I motiveringen finns ord som samhällsengagemang, innovation och hållbarhet.