lördag 2 december 2023

inloggad som

Lyckegård river loss

|  
|  

First North-listade Lyckegård, som säljer redskap för hållbart jordbruk, redovisar en kraftig omsättningsökning under årets tredje kvartal. Ökningen beror främst på förvärv.

Det Lundabaserade bolagets omsättning landade på 48 miljoner kronor, jämfört med knappt 10 Mkr jämfört med det tredje kvartalet i fjol. Ökningen beror enligt Lyckegårds vd Christian Bjärntoft främst på förvärv av de tre verksamheterna Östorps Bevattning, KSAB Utemiljö samt Sydsvensk Bevattning, vilka utgör det nybildade affärsområdet Water.

”De tre bolagen inom Water agerar som enskilda bolag med egna varumärken, organisation samt tillväxtstrategi. Affärsområdet har som långsiktig målsättning att bli en nordisk aktör med verksamhet i hela Norden. Branschen är fragmenterad och det finns goda möjligheter att växa med förvärv”, kommenterar Christian Bjärntoft i rapporten.

För årets första nio månader redovisar Lyckegård en omsättningsökning på 244 procent.

”Totalt omsätter koncernen cirka 132 Mkr de första nio månaderna. Fortsatt hård kostnadskontroll inom affärsområde Soil & Seed i kombination med stark lönsamhet i affärsområdet Water genererar ett positivt EBITDA för koncernen på ca 4 procent de första nio månaderna 2023 jämfört med ca -15 procent samma period 2022”, kommenterar Bjärntoft.

På sista raden redovisar Lyckegård en något minskad förlust på minus 8,8 Mkr för årets första nio månader. Hittills i år har bolagets aktie gått ner 30 procent. Under måndagen ökade aktien med 1,9 procent.

Martin Linderoth

First North-listade Lyckegård, som säljer redskap för hållbart jordbruk, redovisar en kraftig omsättningsökning under årets tredje kvartal. Ökningen beror främst på förvärv.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad