lördag 2 december 2023

inloggad som

Styrkebesked från Obducat

|  
|  

Obducats orderingång når all time high. I år ska teknikbolaget från Lund spräcka 100-miljonersgränsen i omsättning.

För årets tredje kvartal uppgår Obducats omsättning till 25,6 miljoner kronor, jämfört med 8,7 Mkr för samma period i fjol. Bolaget redovisar samtidigt en växande orderingång och ett positivt rörelseresultat för perioden. Rapporten kom på fredagen.

– Vi ser främst två drivkrafter bakom den starka orderingången, omvärldstrender samt våra marknadssatsningar, säger Obducats vd Patrik Lundström.

Obducat säljer litografilösningar inom nanoimprint, ytbeläggnings- och våtprocessningsteknik. Bolagets produkter och tjänster används bland annat inom led-, display-, optik- och sensor-industrierna. Huvuddelen av kunderna verkar inom halvledar- och elektronikindustrin.

Omställningen till elektrifiering, digitalisering och AI bidrar till ökad efterfrågan på chip och elektronikkomponenter. Dessa växande volymer skapar ett behov av utökad produktionskapacitet och därmed en ökad efterfrågan på de produkter och tjänster som Obducat erbjuder, enligt Patrik Lundström. Gällande bolagets marknadssatsningar säger han:

– Obducat har som långsiktig plan att stärka vår marknadsposition globalt. En del i detta arbete är att vara synliga och aktiva på relevanta internationella branschmässor. Detta är en möjlighet för oss att nå ut globalt samt lokalt med våra produkter samt servicelösningar till våra kunder och potentiella kunder.

Patrik Lundström menar att det är tack vare dessa trender och aktiviteter som Obducat nu når den högsta orderingången i bolagets historia. Orderingången för januari till september i år uppgår till drygt 107 Mkr och orderstocken uppgick till 145,3 Mkr vid periodens utgång. Detta får Obducat-chefen att skruva upp förväntningarna.

– Där är vår förväntan att vi når en omsättning som överstiger 100 Mkr för 2023 samt att vi når ett positivt resultat. Prognosen bygger dock på att de planerade leveranserna för resterande del av året kan genomföras. Den globala komponentbristen är fortsatt utmanade men i minskande utsträckning jämfört med tidigare. Vi ser stegvisa förbättringar globalt och leveranssituationen förväntas fortsätta förbättras under resterande 2023 samt 2024, säger Patrik Lundström.

Martin Linderoth

Obducats orderingång når all time high. I år ska teknikbolaget från Lund spräcka 100-miljonersgränsen i omsättning.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad