tisdag 5 december 2023

inloggad som

Förvärv dubblar Solid X

|  
|  

Konsultbolaget Solid X har ingått en avsiktsförklaring om att köpa Utvecklarbolaget och Utvecklarbolaget Backend Stockholm för 35 miljoner kronor. Köpet innebär att Solid X nästan dubblar i storlek.

Förvärvet, tillsammans kallat Utvecklarbolaget, är ett IT-konsultbolag i Stockholm. Köpet innebär att Malmöbaserade Solid X fördubblar sitt historiska rörelseresultat och ökar koncernens omsättning med 50 procent. Rörelseintäkterna för Utvecklarbolaget för verksamhetsåret 2022/2023 uppgår preliminärt till 52,5 Mkr med ett rörelseresultat om 5,8 Mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 11,1 procent.

– Det här känns som ett naturligt steg att ta, som kommer gynna oss både på kort och lång sikt. Vi får Utvecklarbolaget till ett bra pris och de gör exakt samma sak som Solid X, men i Stockholm där vi är svagast i dagsläget. Utvecklarbolaget blir en förlängd arm för oss som kommer med en redan uppbyggd bas av både kunder och konsulter, säger Solid X vd och huvudägare Filip Alexanderson.

Solid X bedömer att köpet av Utvecklingsbolaget kommer ha en positiv effekt på koncernens resultat under kommande verksamhetsår 2023/2024.

– Vi arbetar aktivt med att hitta fler förvärv, såväl i Sverige som Norge och Danmark. Om köpet av Utvecklingsbolaget tas emot väl blir det här startskottet för vår förvärvsstrategi, säger Filip Alexanderson.

Solid X affärsidé är att erbjuda sina konsulter höga löner, stor flexibilitet och många förmåner. Bolaget grundades 2001 som ett konsultbolag med fokus på IT och digitalisering. Idag har Solid X expanderat verksamheten till bland annat vårdsektorn och bolaget har cirka 150 konsulter som främst är verksamma i Norden. Under helåret 2021/2022 låg Solid X nettoomsättning på nästan 69 miljoner. I år har bolaget som mål att omsätta 200 miljoner.

Martin Linderoth

IT-konsulten Solid X köper ett Stockholmsbolag och dubblar i ett slag sin omsättning.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad