söndag 3 december 2023

inloggad som

Dags för kraftmätning i Prostalund

Medtechbolaget Prostalunds grundare Sonny Schelin står i centrum när två falanger möts i en bitter kamp om makten. I morgon torsdag avgörs kampen på en extra bolagsstämma.

Prostalund stod för en uppseendeväckande följetong av nyheter i slutet av september. Rapidus följde händelserna i en rad artiklar som kan läsas nedan. Meningsskiljaktigheter om hur bolaget ska drivas har enligt vad Rapidus erfar medfört djupa personliga konflikter. Konflikten har spektakulära inslag, som en polisanmälan för olovlig avlyssning.

I ena ringhörnan står huvudägaren Mats Alyhr (t.h), som 2018 kom in som storägare utan tidigare erfarenhet av life science-bolag. Han har kommit på kant med i första hand den nyligen avgångne vdn Johan Wennerholm (t.v). Enkelt uttryckt kan man säga att Mats Alyhr vill rensa ut det gamla ur bolaget, medan de gamla kämpar för att hålla sig kvar.

Mats Alyhr kommer att på stämman föreslå fyra nyval till styrelsen och två omval. De fyra nya är Per Langö som föreslås till ordförande, Tomas Eriksson, Paul de Potoki samt Tom Rönnlund. Per Langö har haft ledande befattningar på bland annat Pharmacia och Q-Med. Även de andra tre har långa erfarenheter av läkemedelsindustrin från bolag som A1M Pharma, Biovitrum och Eli Lilly. Till omval föreslås Marianne Östlund och Annette Collin.

– Jag tog kontakt med rekryteringsfirman Haeger & Carlsson och vi fann Per Langö. Tillsammans med honom har jag pratat med mer än 20 kandidater för att sätta samman en professionell styrelse, säger Mats Alyhr till Rapidus.

I andra ringhörnan står en grupp av tidigare befattningshavare och ägare företrädda av den tidigare vdn Hans Östlund, den tidigare huvudägaren William Gunnarsson samt bolagets grundare, urologen Sonny Schelin som i dagsläget sitter i styrelsen.

Dessa föreslår val av Hans Östlund, Sonny Schelin samt den tidigare ordföranden Kerstin Jacobsson. Ytterligare en eller två personer uppges tillkomma.

– Jag kan inte säga mer i dag, säger Hans Östlund som i övrigt hänvisar till ett öppet brev till aktieägarna som finns på bolagets hemsida. Där står:

”Det är i detta läge av största vikt att se till att de personer som drivit denna framgång, och som fortsatt är värdefulla för Prostalund, ges möjlighet att fullfölja det arbete de startat. Tilläggas bör att vi dessutom har dr Sonny Schelins stöd. Han är som bekant uppfinnare och utvecklare till alla delar i produktportföljen.”

Inte bara vd Johan Wennerholm har sagt upp sig till följd av konflikten, även hela resten av Prostalunds ledning, i protest mot Mats Alyhr och nuvarande ordförande Lars Johansson. Om den gamla styrelsens förslag vinner finns det utsikter att ledningen kan ändra sig och komma tillbaka. Om Mats Alyhrs förslag går vinnande ur striden finns en risk för att bolaget dräneras på kompetens.

I brevet står ingenting om vd Johan Wennerholm, men Mats Alyhr är övertygad om att hans motståndarsida åter kommer att utse Johan Wennerholm till vd.

– Det vore mycket olyckligt om det sker. Prostalund står inför en internationell expansion och behöver en vd med kompetens för det, säger Mats Alyhr.

Gällande hotet om kompetensdränering hävdar Mats Alyhr att Johan Wennerholm och resten av ledningen inte nödvändigtvis kommer som ett enda paket.

– Med en ny styrelse utan mig och Lars Johansson hoppas jag att den övriga ledningen vill komma tillbaka, säger han.

Nyckelpersonen är Sonny Schelin som har uppfunnit hela Prostalunds teknologi, men som på stämman står på Mats Alyhrs motståndarsida.

– Det är en olycklig situation som uppstått. Om Mats Alyhrs förslag vinner försvinner alla mina kopplingar till bolaget. Och det är en stor förlust av humankapital om ledningen slutar. Men jag är lojal mot mina uppfinningar och inte minst patienter, så om en ny styrelse vill diskutera någon form av konsultavtal med mig så kan jag lyssna, säger Sonny Schelin.

Per Langö svarar i telefon från USA.

– Jag har följt Prostalund under lång tid. Det är ett bolag med fantastiska produkter. Jag är inte Mats Alyhrs man i bolaget, utan kommer opartiskt att agera för att bolaget ska lyckas kommersiellt, säger han och fortsätter:

– Om Mats Alyhrs förslag till styrelse väljs på stämman blir det vår första prioritet att övertala den ledningsgrupp som sagt upp sig att komma tillbaka.

Mats Alyhr kan rösta för cirka 20 procent av aktierna på torsdagens bolagsstämma. Han uppger för Rapidus att han fått fullmakter motsvarande ytterligare cirka 10 procent.

Den andra gruppen har i dagsläget bara hälften, strax under 16 procent, men kan i mån av bifall från övriga aktieägare få fler röster på sin sida.

Prostalund utvecklar medicinteknisk utrustning för behandling av godartad förstorad prostata. Företaget står i begrepp att skala upp med färdiga produkter. Aktien är noterad på Nasdaq First North, men tills vidare satt på observationslistan.

Gunnar Wrede

Medtechbolaget Prostalunds grundare Sonny Schelin står i centrum när två falanger möts i en bitter kamp om makten. I morgon torsdag avgörs kampen på en extra bolagsstämma.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad