onsdag 6 december 2023

inloggad som

Han vill göra GDPR-livet lättare

|  
|  

Ideonbolaget Pinteg ska slåss om den växande marknaden för GDPR-system. Bolaget lanserar i dagarna sin molnbaserade mjukvara Fairity för korrekt hantering av persondata.

Pintegs produkt ska underlätta för större organisationer att uppfylla dataskyddsförordningen GDPR vid hantering av insamlade personuppgifter som exempelvis foton och bostadsadress.

– Olika analysföretag prognostiserar att denna marknad kommer att växa med runt 40 procent per år de närmaste tio åren. Vi ska vara med där och zoomar in oss på organisationer som hanterar mycket data, såsom skolor, vårdenheter och rekryteringsbolag, säger Patrik Persson, vd och medgrundare till Pinteg.

Ofta har företag och organisationer en enda person med denna ansvarsroll och som utför datahanteringen manuellt, vilket gör det hela osäkert när personen slutar.

– Det finns en stor omognad, vi har sett hur komplicerat detta är för företagare. GDPR är inte statiskt utan man måste jobba kontinuerligt med personaluppgiftsansvaret. Två av oss som grundat Pinteg kommer från Sony och har gjort en liknande produkt för marknadsföring. Vi tyckte att GDPR-hanteringen måste gå att göra bättre, säger Patrik Persson.

Vilka fördelar har er GDPR-mjukvara jämfört med konkurrenternas?

– Den är enkel och automatiserad i vissa arbetsflöden, ganska likt ett bokföringssystem. Något vi inte sett globalt är att vårt publiceringssystem automatiserar den information som ska plockas fram och publicerar på alla ställen där den ska vara. Ofta skapar bolagen informationen en enda gång, men den behöver uppdateras om till exempel fler webbsidor ska omfattas.

Pinteg har hittills rest runt 10 miljoner kronor och planerar en ny kapitalrunda till våren efter att ha verifierat marknaden.

EU:s dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR, trädde i kraft 2018 och innebär bland annat hårdare krav på hantering av personuppgifter. Lagstiftningen har till syfte att säkerställa en trygg hantering av personuppgifter och därigenom skydda medborgarnas integritet. GDPR Hero och K for Contact är exempel på andra skånska tjänster som slåss om andelarna på denna växande marknad.

Elisabet Ottosson

Ideonbolaget Pinteg ska slåss om den växande marknaden för GDPR-system.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad