måndag 4 december 2023

inloggad som

Han är Iconovos nya huvudägare

|  
|  ,

Iconovo genomför en riktad nyemission som tillför bolaget cirka 19 miljoner kronor. Emissionen innebär också ett huvudägarskifte.

Lundabolaget Iconovo utvecklar inhalationsprodukter. Företagsledaren och Systemair-grundaren Gerald Engström pumpar in 12,5 Mkr i den riktade nyemissionen och ökar sitt aktieinnehav från 3,9 till 13,9 procent. Därmed blir han bolagets största aktieägare.

– Det är jätteroligt att Gerald tror på Iconovo och vi kan konstatera att nyemissionen har genererat ett stort intresse från ett antal av våra befintliga ägare. Det ser vi som ett tydligt kvitto på attraktiviteten i vår strategi för att utveckla Iconovo till ett bolag med snabb försäljningstillväxt och hög lönsamhet, säger Iconovos vd Johan Wäborg.

I nyemissionen deltar även Andra AP-fonden, Humle fonder, Cicero fonder samt Mats Johansson, som är styrelseledamot i Iconovo och tidigare största aktieägare med 10,6 procent av aktierna.

Förra året omsatte Iconovo 17,1 Mkr. Nyligen befäste bolaget sina finansiella mål som sträcker sig till 2027. Bolaget räknar då med intäkter på 250 Mkr med en EBITDA-marginal på 50 procent. Cirka 85 procent av intäkterna förväntas komma från projekt som redan har initierats. Dessutom räknar bolaget med att uppnå lönsamhet under ett kvartal redan nästa år och 2025, samt helårslönsamhet 2026.

– Vi har expanderat vår kundbas och flera av våra läkemedelsprojekt är på väg in i klinisk utvecklingsfas, vilket kan leda till större ordrar för kontraktsutveckling och licensavtal. Detta tillsammans med potentialen för försäljning av läkemedel och inhalatorer i egen regi gör att vi är förvissade om att nå våra finansiella mål för 2027, säger Johan Wäborg.

Martin Linderoth

Iconovo genomför en riktad nyemission som tillför bolaget cirka 19 miljoner kronor. Emissionen innebär också ett huvudägarskifte.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad