tisdag 5 december 2023

inloggad som

Infekterad maktkamp i Prostalund

|  ,

En kommande bolagsstämma i medtechbolaget Prostalund kommer att bli ett slagfält mellan två ägargrupperingar.

Rapidus erfar att bråket i Prostalund har pågått under en längre tid där kärnfrågor kring resultat, mål och måluppfyllnad stått i centrum. Styrelsen och den nuvarande huvudägaren Mats Alyhr (t.h) ska bland annat ha efterfrågat en kvartalsvis intern lägesrapportering som ledningen med vd Johan Wennerholm (t.v) ansett vara onödig och tidskrävande.

Av vad Rapidus erfar ges intrycket att Mats Alyhr satt en blåslampa på ledningen att prestera kommersiellt, vilket fått ledningen att sparka bakut.

Konflikten har nu gett upphov till en spricka i den sittande styrelsen där en av bolagets grundare och uppfinnare, Sonny Schelin och den tidigare huvudägaren William Gunnarsson står för en gruppering medan den andra sidan består av Mats Alyhr och sittande ordförande Lars Johansson.

Bolaget har meddelat att båda grupperna hemställt om en extra bolagsstämma för val av ny styrelse. Enligt uppgifter till Rapidus kommer stämman att bli avgörande för den framtida styrningen av bolaget. Förenklat kan man säga att grupperingen kring Sonny Schelin vill ha tillbaka vd Johan Wennerholm och välja en styrelse som påminner om den som gällt innan Mats Alyhr kom in som huvudägare.

På stämman kommer slaget att handla om vilken gruppering som kan samla flest röster.

Som Rapidus har återgett i flera artiklar de senaste dagarna har konflikten tagit mycket stora proportioner där hela ledningsgruppen inklusive vd Johan Wennerholm har sagt upp sig. Därpå avgick Mats Alyhr ur styrelsen. Sedan har ledningsgruppen polisanmält Mats Alyhr och ordförande Lars Johansson för olovlig avlyssning.

Rapidus har kommit i besittning av en utredning som advokatfirman Delphi gjort på styrelsens uppdrag kring den påstådda avlyssningen. I rapporten står det:

”Den 25 januari 2023 har ett telefonsamtal mellan styrelseledamoten Sonny Schelin och konsulten tillika försäljningsansvarig i Bolaget; Göran Dybner, spelats in. Telefonsamtalet avlyssnades och transkriberades sedermera. Det transkriberade materialet har sedan hänvisats till i dialog och meningsskiljaktigheter främst inom styrelsen och ledningsgruppen i ProstaLund AB”. 

Av rapporten ser samtalet ut att ha blivit inspelat av misstag genom systemet för Prostalunds inspelningar av kundsamtal. Delphi bedömer att detta kan utgöra “brytande av telehemlighet” och att det står var och en fritt att göra en polisanmälan. Delphi skriver dock även att det förhållande att Mats Alyhr i ett senare led tar del av transkriberingen eller ger uppdrag att transkribera inte utgör brott mot förbudet mot brytande av telehemlighet.

Vidare:

”Den 6 februari 2023 äger ett samtal rum mellan verkställande direktören Johan Wennerholm och styrelseledamoten Mats Alyhr som spelas in av Mats Alyhr. Den inspelade ljudfilen har sedan skickats vidare och hänvisats till i dialog och meningsskiljaktigheter främst inom styrelsen och ledningsgruppen i Bolaget.”

Delphi bedömer denna händelse som tillåten.

I rapporten, daterad 31 augusti 2023, drar Delphi följande slutsats:

”Vid en sammanvägd bedömning framstår det som att samtliga involverade personer har agerat med Bolagets bästa i åtanke. Annorlunda uttryckt, vi kan inte se att någon individ haft för avsikt att skada Bolaget eller att Bolaget skadats. Det är emellertid tydligt att några av de involverade aktörerna har olika uppfattningar om hur Bolaget ska skötas samt hur kommunikationen sker. Därvid har en kontraproduktiv dialog uppstått och en viss misstänksamhet och skepsis torde ha uppstått mellan ett antal involverade personer. 

Gunnar Wrede

Enligt uppgifter till Rapidus blir Prostalunds kommande bolagsstämma ett slagfält mellan två ägargrupperingar.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


  • Rekordsiffror för skånska hotell

    Det skånska hotellåret 2023 ser ut att överträffa förväntningarna efter en stark höst. Trots lågkonjunktur tror regionens hotellchefer att den positiva trenden fortsätter in i 2024, med Malmö som draglok.

  • Han tar ratten i golvkoncernen

    Golvkoncernen Inarea Group, skapat av investerarnärverket Small Cap Partners, gör en ledningsrokad. Ny vd som ska rigga bolaget för försäljning är Rikard Fransson.

  • Malmö in i nytt globalt nätverk

    På onsdagen fattar Malmös kommunstyrelse beslut om att gå med i det Tokyo-skapade hållbarhetsnätverket G-Nets. Minc ska få 1,2 Mkr för att driva medlemskapet.