fredag 29 september 2023

inloggad som

Dansk app mot psykisk ohälsa söker svenska pengar

|  
|  

Det danska E-hälsobolaget Minplan skördar framgångar med en app mot psykisk ohälsa. Nästa marknad blir Sverige men finansieringen är inte klar.

Produkten är en app som är utvecklad i nära samarbete med sjukvården i Danmark. Appen är utformad för individuellt stöd och har en personlig plan för personer som riskerar allvarliga psykiska kriser, självmordstankar eller självmordsbeteende. Appen bygger en plan för hur människor kan hantera en personlig kris – och var och hur de kan få hjälp.

Irland har just anammat den danska appen i kampen mot höga självmordstal, särskilt bland män, där psykisk sjukdom, alkoholmissbruk och arbetslöshet är riskfaktorer. Minplans första kontakter i Sverige har knutits och den svenskspråkiga appen är färdigutvecklad.

Vd Jette Louise Skovgaard Larsen säger till Rapidus att de första mötena med Region Skåne och organisationen Sucide Zero redan har hållits. Suicide Zero är en svensk organisation som sedan 2013 arbetar för att minska antalet självmord.

I Danmark och Norge har Minplans app hittills laddats ner 50.000 gånger. Nu, i Sverige, liksom i Danmark och Norge, måste finansieringen få en lösning.

– Vår affärsmodell bygger på att appen ska vara gratis för användarna. I Norge är det sjukhusregionerna som betalar, medan vi i Danmark har fått pengar från den statliga innovationsfonden, den privata Trygfonden och sjukhusen. Vi diskuterar med Region Skåne hur en innovationsprocess ska passa in i Sverige, säger Jette Louise Skovgaard Larsen.

Minplan har kontor i Rødovre nära Köpenhamn och har gått med vinst sedan 2021.

Keld Broksø

Nästa marknad blir Sverige men finansieringen är inte klar.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad