fredag 29 september 2023

inloggad som

Skånsk börsvinnare

Medicinteknikbolaget Phase Holographic Imaging, PHI, är det skånska bolag vars aktie ökat näst mest sedan januari i år. Bakom rusningen ligger nya strategiska beslut och en ny huvudägare.

Värdeökningen hittills i år är nära 280 procent. Aktien tog fart i mars när schweiziska Altium blev bolagets största delägare, med 16 procent.

Grunden till värdeökningen ligger enligt vd Patrik Eschricht i att bolaget tagit ett strategiskt beslut att fokusera på marknaden för regenerativ medicin. Regenerativ medicin är behandlingsformer där man byter ut, konstruerar eller regenererar mänskliga celler, vävnader eller organ för att få normal funktion.

– Det uppmärksammades av Altium, en distributör av medicinteknik i ett antal länder som nu sett möjligheten att komma in i en ny marknadsnisch, med oss som dörröppnare. De ser att detta är framtiden, säger Patrik Eschricht.

PHI marknadsför sitt instrument Holomonitor för att studera och kvantifiera levande celler över tid på ett sätt som inte skadar cellerna. Utvecklingen startades för snart 20 år sedan av bolagets grundare och ordförande Peter Egelberg.

– Nu har även aktiemarknaden börjat förstå att regenerativ medicin kan bli lika stort som marknaden för läkemedel och kirurgi, det vill säga ett tredje ben för att bota sjukdomar. Tidigare var det ingen som förstod vad det var. Nu kommer det dagligen artiklar om möjliga genombrott, om blinda som kan återfå synen och nya cancertyper som kan botas, säger Patrik Eschricht och fortsätter:

– Ett vinnarspår för oss är att vi samarbetar med amerikanska WFIRM, som är ett av världens ledande institut inom regenerativ medicin. I ett av projekten försöker vi tillsammans med ett antal ledande företag inom sitt område i världen få ner tillverkningskostnaden för celler. Den är fortfarande alldeles för hög, i dag kan en dos cellterapi kosta över 150.000 dollar.

För närvarande säljs PHI:s instrument bara för användning i preklinisk forskning, men bolaget har som mål att få det godkänt som kvalitetskontroll vid produktion av celler som ska användas i terapi. PHI:s försäljning ökar varje kvartal, enligt vd Patrik Eschricht.

– Vi är finansierade för att ge oss in i den här marknaden, men klarar inte att nå hela. Därför känns det tryggt med Altium i ryggen, de är beredda att investera. Vi blir inte kassaflödespositiva förrän tidigast 2025, då vårt instrument kan användas även i klinisk tillämpning.

Hur ser det ut framåt?

– Om vårt instrument blir valt till standardinstrument vid kvalitetskontroll vid klinisk användning i regenerativ medicin är marknaden mycket större än nu. Vägen dit innebär risker, men det är vårt mål, säger Patrik Eschricht.

Aktuell kurs för PHI:s aktie är 7,20 kronor med ett börsvärde på nära 180 miljoner kronor. Toppnoteringar på runt 60 kronor nåddes under 2017 och 2019. Förra året var bolagets omsättning strax över 8 Mkr med ett resultat på minus 25 Mkr.

Elisabet Ottosson

Medicinteknikbolagets aktie har rusat sedan januari i år.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad