fredag 29 september 2023

inloggad som

”Ny trend med riktade nyemissioner”

– Jag tror att kunskapen om regelverket kan vara ofullständig i vissa bolagsstyrelser, säger Oscar Alhgren, vd på Västra Hamnen Coporate Finance.

Oscar Ahlgrens jobb är att hjälpa företag med kapitalanskaffning, företagsköp och dylika finansiella händelser. Han upplyser företag om regelverken när företag ska agera på finansmarknaden. Och han ser en trend.

– Riktade nyemissioner bland börsbolag, emissioner som alltså riktas till specifika investerare och inte erbjuds samtliga aktieägare, blir allt vanligare. Det är bekymmersamt eftersom de aktieägare som inte får vara med blir utspädda och alltså fattigare, säger han och fortsätter.

– Aktiemarknadsnämnden kommer i september ut med en skrivelse där de trycker på att huvudregeln vid nyemissioner är att de ska vara företrädesemissioner som erbjuds samtliga aktieägare. En riktad nyemission strider inte mot regelverket i sig, men ska bara användas när det är speciellt påkallat.

Speciellt påkallat är det när ett bolag står inför konkurs om inte nya pengar snabbt kommer in. En riktad nyemission går nämligen betydligt fortare att genomföra är en företrädesemission, som kan ta flera månader med krav på prospekt, behandling hos Finansinspektionen och informationsgivning till alla aktieägare. Detta gör det dessutom billigare och kraven på ett rabatterat aktiepris vid emissionen blir lägre.

– De här förhållandena, att det blir snabbare, enklare och billigare med en riktad emission, gör att jag tror att många styrelser börjar snegla på det, trots att det inte föreligger några speciella förhållanden som kan motivera en riktad emission, säger Oscar Ahlgren.

Två exempel på riktade nyemissioner som ägt rum under sommaren gäller bolagen Enorama Pharma och Diagonal Bio. I bägge fallen ser bolagens balansräkningar så pass tunna ut att de riktade emissionerna torde ses som en livlina för överlevnad och därmed speciellt påkallade.

Gunnar Wrede

– Det finns kunskapsbrister i styrelserna om regelverket kring riktade emissioner, säger Oscar Ahlgren, vd för Västra Hamnen Corporate Finance.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad