måndag 2 oktober 2023

inloggad som

Brakförlust för Ecolean

|  
|  

Det Rausingägda Helsingborgsföretaget Ecolean redovisade en rekordförlust på över 1 miljard för 2022. Med en ny strategi siktar bolaget på lönsamhet, men först inom fem år.

Ecolean (grundat 1996) tillverkar förpackningsmaterial, förpackningar och fyllningsmaskiner till livsmedelsindustrin. Ecolean ägs av bolaget Svea Sàrl i Luxemburg. Svea Sàrl är i sin tur ägt av en stiftelse där delar av den före detta Tetra Pak-familjen, med Hans Rausings son Hans Kristian Rausing i spetsen, är beneficiärer.

Huvudkontoret ligger i Helsingborg där även en av produktionsanläggningarna finns, de två andra finns i Kina och Pakistan. Ecolean är verksamt i mer än 30 länder. I styrelsen sitter bland andra förre Volvochefen Leif Johansson, tills nyligen även den tidigare Ratoschefen Arne Karlsson, som är styrelseproffs i bland annat Bonniers och danska AP Møller.

Bolaget växte stadigt fram till 2018 även om det blev förluster på över 100 Mkr per år. Sedan kom pandemin och ovanpå det Ryssland.

– Ecolean påverkades signifikant av Rysslands invasion av Ukraina, vilken vi fördömer. Det ledde till beslutet att avyttra den ryska verksamheten, säger Marie Samuelsson som tillträdde som vd den 1 juni 2022.

Av bokslutet för 2022, som Rapidus tagit del av, framgår att omsättningen ökade något till 1.047 Mkr (975 Mkr 2021) men förlusten före skatt blev hela 1.017 Mkr (-180 Mkr).

Den planerade försäljningstillväxten på Ecoleans största marknader Kina och Vietnam uteblev till följd av fortsatta lokala pandemirestriktioner. En tilltagande instabil situation i Pakistan hade stor påverkan på resultatet för 2022.

Sett till volym utgör Ecoleans asiatiska marknader den avsevärt största delen, medan Ryssland stod för cirka 15 procent.

– Pandemirestriktionerna var påtagliga under hela 2022 och till viss del fortfarande in i 2023. Till följd av denna nya geopolitiska och ekonomiska verklighet, har Ecolean vidtagit en rad åtgärder under året. Vi har anpassat vår organisationsstruktur och vårt sätt att arbeta samt utfört en rad nedskrivningar av våra lager, säger Marie Samuelsson, och fortsätter:

– Vi ser en positiv trend, om än svag, av att pandemieffekterna börjat mattas av på dessa marknader, men konsumtionsmönstren har inte fullt återställts till hur det var före pandemin. Till exempel har portionsförpackningarna, som konsumenterna köper on-the-go, inte kommit tillbaka på samma nivåer volymmässigt.

Ecolean påverkades även av väsentligt ökade kostnader, drivet av råmaterialpriser, som har stabiliserats på en hög nivå.

Tidigare i våras varslades personal i Helsingborg om uppsägning. I slutändan fick 20 personer gå, vilket utgör cirka 10 procent av Ecoleans personalstyrka i Sverige. Men det kan bli nyanställningar framöver.

– När vi nu agerar på vår nya affärsstrategi behövs nyrekryteringar inom vissa, nya områden och denna kompetensomställning är inledd, säger Marie Samuelsson.

– I den tidigare strategin gick Ecolean brett, och i efterhand kan vi se att Ecolean borde ha gått mot lönsam tillväxt tidigare. Förpackningstillväxt kommer från volym, men måste också vara lönsam.

Förra året startades dotterbolag i Kazakstan (eftersom det ryska dotterbolaget tidigare skötte försäljning i landet) och Vietnam.

– I vår nya strategi, som togs fram under hösten 2022, fokuserar vi på ett färre antal marknader och bygger alla framtida investeringar på positiv avkastning. Vår plan är att nå lönsamhet inom den närmsta femårsperioden. 2023 har börjat i en positiv anda, vilket är väldigt roligt.

Blev ditt första år som du väntade dig?

– Det var svårt att förutse effekterna av covid 19-pandemin eller Rysslands invasion av Ukraina. Förutom detta har vi nu hög inflation och en instabil situation i Pakistan. Så den sammantagna bilden är att mitt första år som vd för Ecolean har varit både utmanande och utvecklande. Visst skiljer det sig från vad jag förväntat mig; det tror jag att alla som tillträtt nya vd-jobb det senaste åren kan vittna om, säger Marie Samuelsson.

Sölve Dahlgren

Sölve Dahlgren är Rapidus nya reporter i Helsingborg. Har du ett nyhetstips om något som rör sig i nordvästra Skåne? Hör av dig till: solve.dahlgren@rapidus.se

Det Rausingägda Helsingborgsföretaget Ecolean redovisade en rekordförlust för 2022. Med en ny strategi siktar vd Marie Samuelsson på lönsamhet, men först inom fem år.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad