lördag 20 april 2024

inloggad som

Nya pengar till tidiga startups

De fyra inkubatorerna Minc, Ideon Innovation, Hetch och Krinova sjösätter ett nytt investeringbolag för såddkapital. Upp till 55 miljoner kronor ska investeras i tidiga skeden.

Initiativet kommer från aktörerna på Minc och Fast Track Capital, där portföljansvariga Ida Herbertsson är den som drar i spakarna. Sedan tidigare finns investeringsbolagen Fast Track 1-3, där trean sattes upp tillsammans med Ideon Innovation. Namnet på detta fjärde initiativ är inte som tidigare Fast Track utan döps till Skåne Ventures.

– Nu lanserar vi en fjärde investeringsstruktur och breddar strategin geografiskt genom att ta med Hetch i Helsingborg och Krinova i Kristianstad. Skånes startupvärld blir starkare om vi jobbar tillsammans, säger Ida Herbertsson.

Upplägget kan liknas vid en fond, men det är inte en fond i formell mening och behöver därmed inte tillstånd av Finansinspektionen. Därför används benämningen investeringsbolag. Representanter från de fyra inkubatorerna kommer att utgöra en investeringskommitté tillsammans med utvalda investerare.

Syftet med initiativet är att tillhandahålla riskkapital till bolag som är så nystartade att andra investerare, som till exempel enskilda affärsänglar, ännu inte vågar gå in med kapital. Det hela sker dock på helt kommersiella villkor.

– Man ska vara medveten om risken med sådana här investeringar. Vi räknar med att hälften av våra portföljbolag inte kommer att klara sig. Men i slutändan ska vi ge avkastning till våra investerare. I Fast Track 1 och 2 kommer en delbetalning till hösten, vilket är glädjande, säger Ida Herbertsson.

Arbetet med att resa mellan 45 och 55 miljoner kronor börjar redan nu och i januari 2024 ska projektet vara redo för de första investeringarna. Projektet har en total livstid på tio år där de första två åren är en investeringsperiod, sedan kommer exits att göras löpande.

Minsta investering är 200.000 kronor. Diskussioner pågår med statens VC-bolag Saminvest om att bli en ankarinvesterare. Resten ska resas från affärsänglar och family offices. Ett annat mål är att andelen kvinnliga investerare ska vara minst 40 procent.

Marknadsklimatet är tufft och nu reser ni den största potten hittills. Klarar ni det?

– Det kommer att krävas mer jobb, fler investerarmöten och längre tid än tidigare. Men jag är helt övertygad om att vi karar det, säger Ida Herbertsson.

Gunnar Wrede

Så mycket sjösätter de fyra inkubatorerna Minc, Ideon Innovation, Hetch och Krinova för såddkapital.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


  • Svensk scampi i Lejonkulan

    Veckans avsnitt av podden Lejonkulan gästas av bolaget Cresponix som ska odla hållbar scampi i Sverige. Det är första gången Jan Dahlqvist bjuder in ett bolag helt utan Skånekopplingar.