fredag 19 april 2024

inloggad som

Få nyheter i tillväxtrapport

|  

Efter tre års tankemödor – och cirka 10 miljoner i kostnader –  har Tillväxtkommissionen i Malmö blivit klar med sin slutrapport.  Den har ett antal rekommendationer för hållbar och inkluderande tillväxt, ett av huvudområdena är näringsliv och entreprenörskap.

I oktober 2020 inrättade kommunstyrelsen i Malmö en tillväxtkommission. Dess uppdrag har varit att analysera förutsättningarna för en inkluderande och hållbar tillväxt i Malmö, samt att ge rekommendationer framåt.Nu är slutrapporten ”Malmö – En stad, två berättelser” klar och överlämnad till Malmö stad.

Rekommendationerna är inom fem områden, där ett område är näringsliv och entreprenörskap. Åtgärdsförslagen inom detta område har enligt rapporten två huvudsakliga syften: att understödja och ytterligare stärka utvecklingen av Malmös privata näringsliv, samt att underlätta för fler av stadens invånare att ta del av tillväxten genom sysselsättning och företagande. Åtgärdsförlagen inom detta område omfattar bland annat företagsklimat, förutsättningar för soloföretagande, regional samverkan i etableringsfrågor, pendlingsmöjligheter samt tillgång till riskkapital.

I Malmö är det i första hand det kunskaps- och teknikintensiva näringslivet som har vuxit. Tillväxtkommissionen betonar dock att Malmö inte kan förlita sig på att tillväxten i denna del av ekonomin löser Malmös problem med hög arbetslöshet och högt utanförskap.

Slutrapporten beskriver Malmö som en tudelad stad. Ur ett perspektiv beskrivs Malmös omvandling från industristad till en plattform för kunskapsintensivt och teknikdrivet företagande med goda utvecklingsmöjligheter framåt. Det andra perspektivet handlar om att en för stor del av Malmöborna inte är med i utvecklingen.

Martin Linderoth

Uppdraget kostade Malmö Stad 10 miljoner kronor.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


  • Från storm till krasch för Maersk

    Det var en båt chartrad av Maersk som körde in i Frances Scott Key Bridge i Baltimore för två veckor sedan. Olyckan är dock inte den enda som drabbat det danska rederiet på senare tid. Och aktiekursen har rasat.

  • Nya pengar till Gridly

    Helsingborgsbolaget Gridly får in tunga investerare i en ny kapitalrunda. Det kommer att innebära nyanställningar i Helsingborg, men mest i Vietnam.

  • Vill bli först i nästa generation datorspel

    Realistiska datorspelskaraktärer är nyckeln till nästa generation datorspel. Det menar Andreas Rodman, grundare och vd för uppstartsbolaget Lingotion, som vill bli först med den nya tekniken.