fredag 9 juni 2023

inloggad som

Dagens rapporter

Lindab International
Ventilationsbolaget Lindab från Båstad växte med 18 procent i omsättning under första kvartalet i år till ungefär 3,2 miljarder kronor, jämfört med samma period i fjol. Samtidigt minskade den organiska försäljningstillväxten med 5 procent jämfört med Q1 2022. Bolagets tillväxt härleds istället till genomförda förvärv. För en dryg månad sedan rapporterade Rapidus till exempel om Lindabs förvärv av två ventilationsbolag, ett i Tyskland och ett på Irland, med en årlig omsättning på totalt cirka 260 miljoner kronor. Sedan 2020 har Lindab genomfört 19 förvärv. 

– Lindabs marknad är svårbedömd på kort sikt. När konjunkturen vänder nedåt är efterfrågan på ventilationssystem vanligtvis stabil tack vare en stor andel uppgradering och renovering. Dessutom bedömer vi att renoveringsmarknaden växer då efterfrågan på energieffektiva lösningar ökar i Europa. Flera indikatorer tyder på att hög inflation och stigande räntor leder till lägre investeringar i nybyggnation, skriver Lindabs koncernchef Ola Ringdahl i kommentaren. 

KlaraBo
Fastighetsjätten KlaraBo, med bas i Malmö, rapporterar mer än 20 procent i ökade intäkter under första kvartalet i år, jämfört med Q1 2022. Samtidigt uppgår kvartalets resultat till -160 miljoner kronor, jämfört med 189 miljoner i fjol. Bolagets vd Andreas Morfiadakis kommenterar: 

– Värdet på fastigheter fortsatte att komma ned under kvartalet som en följd av att avkastningskraven ökat (…) I vår känslighetsanalys motsvarar denna förändring ett teoretiskt värdetapp i storleksordningen 850 mkr för de senaste två kvartalen (…) Genom att fortsätta utveckla och förädla beståndet dämpas alltså effekten med över 500 Mkr trots ökade avkastningskrav på vår portfölj de senaste två kvartalen, en möjlighet som långt ifrån alla har på marknaden. 

Lindab International Ventilationsbolaget Lindab från Båstad växte med 18 procent i omsättning under första kvartalet i år till ungefär 3,2 […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


Vårt stora arkiv är ett unikt dokument över Öresundsregionens näringsliv

Samarbetspartners

Castellum
Zacco
pwc
Hypergene
Sparbanken Skåne
Lindahl