tisdag 26 september 2023

inloggad som

Rapporter: Lindab & Mildef

Lindab
Lindab i Båstad kände av det minskade byggandet i slutet av 2022 eftersom företaget är leverantör av ventilationsutrustning. Omsättningen ökade dock till följd av förvärv.

– Nybyggnationen minskade under fjärde kvartalet och marknadsutvecklingen 2023 är svårbedömd. Hög inflation och stigande räntor leder sannolikt till lägre investeringar i nybyggnation. Det finns dock en möjlighet att investeringsviljan ökar när ränteläget stabiliseras, skriver vd Ola Ringdal i bokslutsrapporten.

Lönsamheten minskade både för kvartalet och helåret på grund av inflationsdrivna kostnadsökningar, en utveckling som accelererade under slutet av året.

Mildef
Försvarsmaterieltillverkaren Mildef i Helsingborg tillverkar IT-hårdvara för krävande miljöer, främst för militärt bruk. Företaget har, som Rapidus tidigare berättat, bråda dagar i och med den ökning av försvarsförmåga som Sverige och Nato genomför till följd av kriget i Ukraina.

– Framgångarna fortsätter inom strategiska Nato-projekt, framförallt gällande digitalisering och modernisering av fordon, skriver vd Björn Karlsson i bokslutsrapporten.

Försäljningen ökade med 57 procent under helåret 2022. Under fjärde kvartalet orkade dock inte resultatet öka i samma takt som försäljningen vilket resulterade i en lägre rörelsemarginal jämfört med samma period året innan. Bolaget slopar utdelningen eftersom tillväxten beräknas kosta framöver. Komponentbrist lär fortsätta vara en faktor under 2023.

 

Lindab Lindab i Båstad kände av det minskade byggandet i slutet av 2022 eftersom företaget är leverantör av ventilationsutrustning. Omsättningen […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad