måndag 25 september 2023

inloggad som

Hjärnkylare byter fokus…

|  
|  

Lundbaserade TeqCool har skiftat fokus i utvecklingsarbetet – från att behandla patienter med hjärtstopp till att i stället rikta in sig på patienter med svåra skallskador till följd av exempelvis bilolyckor. För att finansiera modifiering av utrustningen och en framskjuten lansering behöver bolaget 25 miljoner kronor i riskkapital.

– Runt häften av de svårt skallskadade patienterna får feber och löper därmed stor risk att få sekundära hjärnskador. Men genom att minska hjärntemperaturen någon grad kan dessa skador minimeras, säger Johan Ingemansson, TeqCools vd sedan ett år tillbaka.

Tidigare var TeqCools system konstruerat för att låta hela kroppen hos hjärtstoppatienter kylas ned. Nu justerar bolaget sin mjukvarustyrda utrustning så att den ska reducera sekundära hjärnskador genom en mild nedkylning av hjärnan. Huvudorsaken till fokusskiftet är att många kliniker har börjat använda nya instrument som kan mäta temperaturen i hjärnan.

– Vi insåg att det är enklare att visa fördelarna med vår metod, som selektivt kyler hjärnan, i en patientgrupp där man mäter hjärntemperaturen. Inom hjärtstopp, det förra fokuset, finns inget etablerat sätt att mäta hjärntemperaturen. Genom att byta fokus och kunna visa tydligare fördelar i kliniska studier kommer bolagets framtida konkurrensposition  att förbättras avsevärt, säger Johan Ingemansson.

TeqCools teknik bygger på att patientens hjärna kyls ned med hjälp av en sval fysiologisk koksaltlösning, som pumpas genom ballongkatetrar placerade i näshålan. Med dagens konventionella kylmetoder kyls hela kroppen ned, vilket, enligt Johan Ingemansson, ger biverkningar och ökad dödlighet. Han säger att sådana kylmetoder inte heller kan användas på vakna patienter, eftersom kylvätskan är väldigt kall.

– Vår ambition är att visa att vår teknik har en bättre biverkansprofil och ger lägre dödlighet. I dag styrs ofta nedkylningen genom att mäta kroppstemperaturen. Men allt fler kliniker har börjat använda den nya tekniken som mäter temperatur inne i hjärnan och vårt primära fokus är att samarbeta med just dessa kliniker, säger Johan Ingemansson.

TeqCools teknik bygger på de patent som bolaget tog över då Lundabolaget QuickCool gick i konkurs. Bolagets huvudägare är Lundbaserade Cardeon.

Elisabet Ottosson

Lundbaserade TeqCool har skiftat fokus i utvecklingsarbetet – från att behandla patienter med hjärtstopp till att i stället rikta in sig […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad