lördag 30 september 2023

inloggad som

Nypatenterat Dianovator igång med försenad pilot

|  
|  

Medeonbolaget Dianovator inleder ett pilotprojekt där dess e-hälsoplattform ska testas på kliniker i Region Skåne och på andra platser runt om i Sverige. Bolaget har nyligen även fått ett EU-patent godkänt.

– Det är en stor milstolpe för oss. Patentet avser kärnan i tekniken, den underliggande algoritmen. Det gör att vi nu har ett skydd gentemot konkurrenter och även stärker vår position och visar att vår teknik både är unik och skyddsvärd, säger Fredrik Ståhl, Dianovators vd och grundare.

Företaget utvecklar en e-hälsoplattform för diabetesbehandling som fått namnet Diact. Den ska bistå både vården och patienterna med att optimera kontrollen av glukoshalter vid insulinbehandlad diabetes.

Plattformen används som beslutsstöd av diabeteskliniker både för barn och vuxna. Patienternas data om medicinering och tillstånd omvandlas till trendkurvor varpå förbättringsområden kan identifieras – information som ger underlag för justeringar i behandlingen i samråd med vården.

– Under pandemin var det av förklarliga skäl trögt att få igång pilottesterna, men nu har vi en handfull kliniker både i Region Skåne och ute i landet som testar vår produkt med omkring 1.300 patienter i systemet, säger Fredrik Ståhl.

Parallellt med pilotprojektet pågår en klinisk studie som planeras vara klar till jul.

– Där tittar vi på barn som har diabetes och analyserar data för att se hur insulinbehandlingen kan effektiviseras för den enskilde patienten.

Julia Eriksson

Medeonbolaget Dianovator inleder ett pilotprojekt där dess e-hälsoplattform ska testas på kliniker i Region Skåne och på andra platser runt […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad