måndag 25 september 2023

inloggad som

GPX Medical nyrekryterar inför lansering

|  
|  

Magnus Johnsson tillträder som direktör för kvalitet och regulatoriskt arbete på GPX Medicals i augusti. Han ska leda in bolaget i en ny fas med siktet inställt på lansering i USA och Europa, och har mångårig erfarenhet av arbete inom kvalitetssäkring på det medicintekniska bolaget CellaVision, där han arbetat som kvalitetsansvarig. Magnus Johnsson ska framför allt arbeta med registreringsprocessen av GPX Medicals produkt Neola för kontinuerlig övervakning av för tidigt födda spädbarns lungor.

– Det finns ett stort behov av produkten vi utvecklar, då den fyller ett verkligt behov för neonatalbarn. Sedan är teamet vi arbetar med oerhört kompetent, så i kombination med produktens potential känns det väldigt lockande. Jag hoppas tillföra ett strategiskt tänkande och har erfarenhet av att söka marknadsgodkännande i både Europa och USA. Att få vara med och driva utvecklingen framåt känns viktigt och spännande, säger Magnus Johnsson.

I höstas levererades produkten till Infant Research Centre, ett sjukhus i Irland och ska användas i en klinisk studie med ungefär 200 spädbarn. Tekniken som bolaget utvecklat är ett laserljus som kan mäta syrehalt och lungvolym och kan beskrivas som att man sänder live från lungorna och kan upptäcka avvikelser i realtid.

– En klinisk studie pågår och har visat positiva resultat efter att den genomförts på de första femtio spädbarnen. Studien rullar på och vi hoppas på fortsatt goda resultat.

Bolaget har nu siktet inställt på att kommersialiseras och komma ut på marknaden i både USA och Europa.

– Primärt är USA en viktig marknad, där vi kommer fortsätta arbeta mot ett marknadsgodkännande. Tekniska verifieringsstudier och kliniska valideringsstudier är nästa steg och vi siktar på att komma ut någon gång under 2023.

Julia Eriksson

Magnus Johnsson tillträder som direktör för kvalitet och regulatoriskt arbete på GPX Medicals i augusti. Han ska leda in bolaget […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad