lördag 30 september 2023

inloggad som

Special: Alla riskanalyser måste göras om

Kort sagt: Tätt efter pandemiutbrottet drabbas världen av ett krig vars konsekvenser ingen kunnat förutse. Det lär oss att händelser som vi betraktar som närmast osannolika verkar inträffa ganska ofta. Det får konsekvenser för de riskanalyser som alla företag bör lägga tid på.

Av Anders Haskel, Rapidus börskrönikör

Det räcker att titta på den egna el- och drivmedelsnotan för att inse att kriget i Ukraina får direkta ekonomiska konsekvenser för oss alla. Svårare att inse är alla de indirekta effekter som uppstår genom högre råvarupriser, diverse bristsituationer och försörjningskedjor som skärs av. Det handlar dessutom om effekter som kan uppstå i tredje, fjärde eller ännu senare led i värdekedjorna.

Ett exempel är konstgödsel där Ryssland är en stor exportör. Strypt export kan leda till brist som i sin tur sätter fart på livsmedelspriserna, vilket leder till stora utmaningar framför allt i de fattigare delarna av världen där maten står för en förhållandevis stor del av den privata konsumtionen.

Men även i vår del av världen kommer en hel del oväntade effekter att uppstå som har sin yttersta grund i kriget, inklusive den flyktingström som blivit följden. Bland allt negativt kan även en del positiva saker komma ut. På det mer kuriosamässiga planet kan exempelvis Malmö FF:s väg till ytterligare ett Champions League-slutspel bli något mindre svår om inte ryska lag tillåts vara med.

Slutsatsen är att det finns en rad risker som företag bör beakta som de hittills kanske inte lagt så mycket tid på att analysera. En sak som alltid händer när oväntade kriser inträffar är att priset på riskkapital stiger. Det blir alltså dyrare för företag att finansiera sig på aktiemarknaden oavsett storlek. Vikten av en rejäl kassa blir särskilt tydlig framför allt för företag i tidigt skede som saknar positiva kassaflöden. När oväntade händelser inträffar mer eller mindre regelbundet blir det än viktigare att ständigt se om sitt hus ur ett finansiellt perspektiv.

En hel del företag bör också ta sig en funderare om hur klokt det är att vara starkt beroende av marknaden i ett enskilt land eller ett fåtal länder. Vissa företag kanske inte har något val eftersom det ligger i själva affärsidén eller om det finns något annat skäl till att verksamheten är koncentrerad till ett visst geografiskt område. Men i sådana fall gäller det att åtminstone ha riskerna klart för sig och en plan ifall det osannolika skulle inträffa.

Många av de börsnoterade bolagen publicerar utförlig information om risker och riskhantering i sina årsredovisningar. Ändå var pandemi-risker något som ytterst sällan beskrevs fram till för något år sedan. Konsekvenserna av ett omfattande krig i Europa är inte heller något som det förekommer särskilt mycket information om – eller förekommit ska kanske sägas. Sannolikt kommer en hel del företag att skriva mer om politiska risker och kanske också direkta effekter av krig i kommande årsredovisningar.

Jag kikade lite närmare i riskavsnittet i två internationella skånska företags årsredovisningar. Det ena är AAK, verksamt inom livsmedelsfetter. Det andra är verkstadskoncernen Alfa Laval. Båda företagen påverkas i hög grad av det som händer i världen just nu vilket inte minst speglas i att ungefär en fjärdedel av börsvärdena var borta när kurserna nyligen bottnade, jämfört med historiska toppnoteringar.

Till både AAK och Alfa Lavals försvar kan sägas att verksamheten i sig är spridd över ett stort antal marknader och att den direkta effekten av ett försäljningsbortfall från Ryssland och Ukraina bara motsvarar ett par procent av årsomsättningen. Även sådan information är av stor betydelse för företagets intressenter.

I AAK:s årsredovisning finns några generellt formulerade meningar under rubriken ”Politisk instabilitet”, men inget om konkreta risker kopplade till väpnade konflikter. Samtidigt påpekar AAK att företagets medarbetare har lång och gedigen erfarenhet av att snabbt reagera på omvärldsfaktorer. Alfa Laval har en omfattande beskrivning av olika risker och åtgärder för att förebygga och hantera dessa. Avsnittet politiska risker tillhör dock de mer kortfattade.

Kort sagt: Tätt efter pandemiutbrottet drabbas världen av ett krig vars konsekvenser ingen kunnat förutse. Det lär oss att händelser som vi […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad