måndag 2 oktober 2023

inloggad som

…som blir allt mer digitala

|  
|  

De senaste åren har tolkbranschen förändrats i grunden. Företag som Språkservice förväntas leverera sina tjänster digitalt och konkurrerar numera med internationella jättar.

– Vår verksamhet blir, precis som branschen i stort, allt mer teknikorienterad. Men vårt fokus är fortfarande på att leverera service med hög kvalitet och inte automatiserade robotar som inte förstår sig på språkliga och kulturella referenser, säger Jens Kofoed Hansen.

Ungefär 80 procent av Språkservice intäkter kommer från huvudverksamheten som är tolkförmedling, en process som i dag är betydligt mer automatiserad och digitaliserad än vid starten. Nu kan kunder lägga beställningar via webben, bolagets app eller telefon och få en tolk levererad inom några sekunder.

– Resterande verksamhet är översättning som växer med marknadens ökade behov av lokalisering. Typiska kunder, förutom stat och kommuner, kan vara kunder med behov av kvalitetsöversättning och integrerade lösningar med stora inslag av maskinöversättning, säger Jens Kofoed Hansen.

Emiliano Strauss

De senaste åren har tolkbranschen förändrats i grunden. Företag som Språkservice förväntas leverera sina tjänster digitalt och konkurrerar numera med […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad