måndag 2 oktober 2023

inloggad som

Katam får sina första ordrar…

|  
|  

Katam Technology har skrivit avtal med ett av världens största skogsbolag, med huvudkontor i Chile, samt med ett brasilianskt skogsbolag som ska använda Katams teknik för kvalitetsbestämning av skog.

– Kundavtalen är ett stort genombrott för oss. Vi har nu företag som använder vår teknik operativt i sin verksamhet, vilket är bevis på att vår teknik är mogen att skalas upp och att den gör den kundnytta vi tänkt oss, säger bolagets vd Krister Tham.

Kunderna som nu skrivit på för årsprenumerationer av Katams webbaserade tjänst har kört pilottester under en tid. De får använda Katams webbportal, med AI-baserade tjänster som ger information om kvaliteten i skog ner på en detaljnivå av enstaka träd. Prenumeranterna filmar och tar bilder av skogsbestånden med mobiltelefoner eller drönare och laddar sedan upp datan till Katams molntjänst där den bearbetas. Resultaten används som beslutsunderlag för att öka avkastningen.

Avtalet med det chilenska skogsbolaget CMPC – enligt Forbes Global ett av världens största bolag inom pappersmassa-industri med 17.000 anställda i åtta latinamerikanska länder – är värt över en miljon kronor under 2022, medan det mindre avtalet med ett brasilianskt företag löper under tre år i taget. Båda skogsbolagen har plantage med snabbväxande tall som i subtropiska länder avverkas inom 20 år efter plantering.

– Signifikant för bolagen är att de är väldigt måna om att optimera tillväxten eftersom cykeltiden för snabbväxande tall är kortare än 20 år, att jämföra med motsvarande tid i Sverige som är uppåt 100 år, säger Krister Tham.

Elisabet Ottosson

Katam Technology har skrivit avtal med ett av världens största skogsbolag, med huvudkontor i Chile, samt med ett brasilianskt skogsbolag […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad