måndag 2 oktober 2023

inloggad som

Fler kvinnor i skånska bolagsstyrelser

|  
|  

Trots att jämställda styrelser visat sig innebära både högre omsättning och vinst är det, enligt Almis årliga kartläggning, fortfarande få skånska företag som har det. Andelen kvinnor har sedan förra året ökat med fem procent. 

– Det går långsamt, men det går framåt i alla fall. Strukturer är svåra att ändra på, säger Almi Skånes vd Marie Krüeger. 

Årets upplaga av kartläggningen visar att 17 procent av företagen i Skåne – med omsättning på minst fem miljoner eller minst fem anställda och två ordinarie ledamöter – har jämställda styrelser. 21 procent av det totala antalet ledamöter i sådana skånska styrelser är kvinnor. 

Detta trots att även tidigare kartläggningar visat att de bolag som har jämställda styrelser presterar bättre i både omsättning och vinst, jämfört med de med ojämställda. I årets upplaga har man gjort samma analys över en treårsperiod, med samma resultat. Det är oberoende av bransch, antal anställda och om bolaget ingår i en koncern eller inte. 

– Vi jobbar uppsökande med att hitta bolagen med tillväxtpotential som drivs av kvinnor och nå ut med våra erbjudanden. Det är ett intensivt arbete för att hitta förebilder som kan inspirera fler kvinnliga entreprenörer. Samtidigt tittar vi inåt på våra egna strukturer för att se hur attraktiva vi är för kvinnor. Näringslivet är ju skapat för män och vi satsar stenhårt på att kunna vara ett exempel på hur man kan anpassa sin verksamhet för att passa fler, säger Marie Krüeger. 

En positiv utveckling i kartläggningen är att de styrelser som är jämställda visat sig mer benägna att anlita kvinnor även som ordförande respektive vd.  27 procent av bolagen med jämställda styrelser kvinnliga vd:ar och 32 procent ordföranden, medan snittet i Skåne ligger på 12 respektive 13 procent. Dessutom tog kvinnor 45 procent av alla nytillkomna styrelseposter förra året och över 40 procent av de skånska bolagen har minst en kvinna i styrelsen.

– Det är väldigt positivt att vi kan visa i siffror att ökad jämställdhet ger bättre resultat. Företag med ett mångfacetterat team har fler perspektiv, vilket till exempel ger större möjligheter att nå ut till fler olika grupper. Enkönade grupper har ofta mer ensidiga perspektiv. 

Emiliano Strauss

Trots att jämställda styrelser visat sig innebära både högre omsättning och vinst är det, enligt Almis årliga kartläggning, fortfarande få […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad