måndag 2 oktober 2023

inloggad som

Smarta bultar närmar sig lansering

|  
|  

StrainLabs i Lund uppkopplade skruvförband är nu CE-märkta. Bolaget har även fyllt kassan och förbereder sin organisation och produktion för lansering.

StrainLabs produkt består av vanliga bultar med integrerade sensorer kopplade till bolagets mjukvara som automatiskt ger information om bland annat behov av underhåll, vilket ska bidra till att förenkla underhåll av stora eller svårtillgängliga utrustningar.

Bolaget har förberett en marknadslansering under flera år med tester hos potentiella kunder, förberedelse av produktion och utökat team. Den tänkta marknaden är företag inom bland annat kraftindustri, gruvor, flyg, järnväg, oljeplattformar och processindustri. I höstas tog bolaget in 15 miljoner kronor i en företrädesemission – vilket innebär att bolaget totalt fyllde på kassan med 24 miljoner kronor under året.

– Vi har genomgått CE-märkning och är därmed den första intelligenta skruv eller bult som är godkänd och redo att börja ta marknadsandelar. Vårt fokus under hösten har ju varit att börja förbereda oss inför en scale-up fas på många olika nivåer, inklusive en tydlig marknadsposition, bra dialog med våra early-adopters för att säkra rätt funktionalitet samt att börja bygga en organisation som kan klara av en ökad orderstock under nästa år, skriver Csaba Madru till Rapidus.

Vad gör ni nu?

– Vi arbetar med att fånga feedback från de kunder vi har, så för oss är det inte kvantitet på kunder som är det viktiga i den här fasen utan kvalitet och lärande. Vi är primärt aktiva med marknadsföring inom Norden, men under hösten har vi fått fint intresse från många delar av världen vilket tyder på produktens relevans.

Elisabet Ottosson

StrainLabs i Lund uppkopplade skruvförband är nu CE-märkta. Bolaget har även fyllt kassan och förbereder sin organisation och produktion för […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad