onsdag 6 december 2023

inloggad som

Ny styrelse i MaU Holding

Malmö universitets holdingbolag, MaU Holding, har fått en ny styrelse. In träder Additudes vd Sam Aston och life science-profilen Mats Persson medan System Verifications grundare Hamdija Jusufagic och Axis nyblivne ordförande Bert Nordberg lämnar.

– Vi har siktat på att ha namnkunniga och tunga personer med erfarenhet av att sitta i holdingbolag, men de tar ju också på sig andra tunga uppdrag som kräver mycket av deras tid. Så vi har tittat runt och pratat med andra personer som kan bidra och ha en förståelse för både universitetsvärlden och startupbolag, säger universitetets vicerektor Charlotte Ahlgren Moritz, som även är ordförande för holdingbolaget.

MaU Holding grundades för tre år sedan efter att högskolan fått universitetsstatus och i år tror Charlotte Ahlgren Moritz att bolaget kan göra sin första investering.

– Vi börjar titta så smått på olika case under 2021, så det kommer att lossna. Men forskningskontoret, som kunde startas samtidigt som holdingbolaget, måste jobba ett par år för att komma ut brett till hela lärosätet. Så det tar tid, säger Charlotte Ahlgren Moritz.

Niclas Lindstrand

Malmö universitets holdingbolag, MaU Holding, har fått en ny styrelse. In träder Additudes vd Sam Aston och life science-profilen Mats […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad