tisdag 16 april 2024

inloggad som

Special: Nu måste BoMill ta ny sats

|  

Kort sagt: BoMill är det senaste av hittills totalt fyra Årets Rapidusföretag att noteras på den svenska aktiemarknaden. Börsnoteringen var ett sätt för bolaget att ta in nya pengar och bli mer synligt, men kan också ses som avstampet för den marknadsoffensiv som är nödvändig efter att pandemin stoppat i stort sett all försäljning under förra året. För att se filmen om Årets Rapidusföretag 2020, Spiideo, klicka här!

Av Anders Haskel, Rapidus börskrönikör

BoMill hade länge funnits i kulisserna när bolaget utsågs till Årets Rapidusföretag 2015. Tekniken började utvecklas 2001 och BoMill har nämnts i Rapidusartiklar sedan 2006, första gången i samband med att företaget tog klivet ut från företagsinkubatorn Ideon Innovation.

Affärsidén går i korthet ut på att erbjuda en ny teknik för att sortera spannmål. Med hjälp av BoMills lösning sorteras sädeskorn med dålig kvalitet bort på ett mer effektivt sätt än konkurrerande metoder. Det kan givetvis innebära enorma vinster för spannmålsindustrin.

Men som med nästan all ny teknik är sträckan lång från idé till kommersiell framgång. 2011 gjordes den första prototypinstallationen. 2015 inleddes bolagets kommersiella fas med bland annat den första kommersiella ordern på den nordamerikanska marknaden. I Sverige kom den första ordern året därpå.

Omsättningen steg snabbt men efter en topp 2017 har försäljningen vänt nedåt. I fjol var det i stort sett tvärstopp med en redovisad försäljning på endast 57.000 kronor att jämföra med 2,4 miljoner kronor året innan och nästan 12 miljoner under toppåret 2017.

En viktig anledning till den svaga utvecklingen är pandemin som gjort det i stort sett omöjligt att resa och träffa kunder, men redan innan coronaviruset visat sig hade försäljningskurvan vänt nedåt. Det gäller nu alltså för BoMill att hitta de rätta vägarna för att nå ut till kunderna och få fart på försäljningen.

Börsdebuten skedde i oktober i fjol på Nasdaqs First North-lista. Intresset för bolaget var stort och erbjudandet övertecknades. I samband med noteringen tog BoMill in drygt 27 miljoner i nettolikvid.

Hittills har företagets börsresa varit en besvikelse för dem som varit med sedan introduktionen. De nya aktieägarna erbjöds ett paket för 18 kronor som bestod av tre aktier och två teckningsoptioner. Värdet ligger i dag runt 16 kronor. Förklaringen är säkert att bolaget inte kunnat presentera särskilt många spännande nyheter som lockat köpare till aktien. Det uteblivna nyhetsflödet hänger säkert i sin tur samman med att försäljningen går fortsatt trögt.

Tittar vi framåt så måste som sagt försäljningen komma igång. I takt med att tiden går närmar vi oss också en tidpunkt när bolaget kommer att behöva nya pengar.

Teckningsoptionerna som fanns med i paketet i samband med marknadsnoteringen löper fram till början av oktober i år. Om dessa utnyttjas fullt ut kommer BoMill att tillföras ytterligare drygt 22 miljoner kronor, vilket kan räcka för att driva verksameten en bra it in i nästa år.

Problemet är att teckningskursen är satt till 7,10 kronor per aktie vilket ligger så pass högt över nuvarande aktiekurs att det är stor risk att aktien inte hinner stiga tillräckligt och att optionsinnehavarna därmed avstår från att teckna. Då hamnar BoMill troligen i ett läge där kapital måste in på annat sätt, vilket riskerar att sätta ytterligare press på aktien.

Ser vi i stället sakerna från det positiva hållet finns det enorm potential i BoMill. Det finns en tydlig nytta med den lösning som kunderna erbjuds och marknaden är stor. Utöver att det överhuvudtaget måste bli möjligt att åka ut och träffa kunder handlar mycket nu om att hitta rätt och hantera den inneboende tröghet som ofta finns när man säljer nya lösningar.

Om eller när lyftet kommer kan det bli en riktig trevlig resa för aktieägarna. Med dagens börsvärde runt 60 miljoner kronor finns det i alla fall i teorin utrymme för en betydande kursuppgång.

Kort sagt: BoMill är det senaste av hittills totalt fyra Årets Rapidusföretag att noteras på den svenska aktiemarknaden. Börsnoteringen var ett […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


  • Nato är nya drömkunden…

    Medlemskapet i Nato öppnar en marknad värd över tusen miljarder dollar årligen. Det gäller inte bara för försvarsmateriel, flera branscher kan gräva guld i försvarsalliansen.

  • …och en guldgruva för startups

    Utöver att bli leverantör till miljardmaskineriet Nato finns det stora pengar att söka i försvarsrelaterade fonder. Men skånska bolag kan få vänta på sin del av kakan.

  • Alfa Laval prisas i Lund

    Alfa Laval och Patrik Källåker, chef för bolagets svenska verksamhet, fick motta Lunds kommuns näringslivspris i förra veckan. I motiveringen finns ord som samhällsengagemang, innovation och hållbarhet.