fredag 1 mars 2024

inloggad som

Lunds universitet ansöker om nytt EU-samarbete

EU-organet EIT beslutade nyligen att starta sin nionde KIC, Knowledge and Innovation Community. Det är satsningar på innovation via stora europeiska partnerskap. Charlotte Lorentz Hjorth, tidigare vd för Krinova, är projektledare för Lunds universitets del av en större ansökan till denna KIC, som har fokus på de kulturella och kreativa näringarna.

– Detta blir Europas största satsning inom kultur- och kreativitetsnäringarna. Vi har redan arbetat med förberedelserna i ett år, säger Charlotte Lorentz Hjorth.

Inför ansökan koordinerar hon nu arbetet för att få till stånd ett nordiskt partnerskap som ska vara med i ett större europeiskt konsortium. Ambitionen är inte att Lunds universitet ska leda ansökan utan vara en del av ett större europeiskt sammanhang. Beslut om vilket konsortium som får uppdraget kommer nästa sommar.

– För de tidigare KIC:arna har budgeten legat på cirka 1,5 miljarder kronor per år. Nu har man sänkt budgeten för alla KIC och vi vet inte riktigt vad det kommer att landa på nu, men cirka 100 miljoner euro per år, säger Charlotte Lorentz Hjorth.

Det var tidigare vicerektor Bo Ahrén som tog initiativet till Lunds universitetets strategi för kultursamverkan 2018. Denna strategi har som mål att konstnärliga kompetenser och kulturinriktad kunskap, tillsammans med övrig vetenskaplig kunskap, ska bidra till universitetets framgångar.

Sedan 2008 har EIT startat åtta KIC-satsningar med olika inriktningar. Syftet är att öka Europas konkurrenskraft och förmåga att lösa komplexa samhällsproblem genom att stötta innovationsekosystem. Sedan tidigare är Lunds universitet med i Climate-KIC, Raw Materials-KIC och Food-KIC.

Elisabet Ottosson

EU-organet EIT beslutade nyligen att starta sin nionde KIC, Knowledge and Innovation Community. Det är satsningar på innovation via stora europeiska […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


  • Så många svenskar får skatterabatt i Danmark

    Allt fler högavlönade svenskar åtnjuter förmånliga skatteregler i Danmark genom den så kallade forskarskatten. Så här många är de.

  • Lejonet investerar i skånsk lyxtaxi

    Privatchaufförsföretaget The Car vill skala upp sin exklusiva verksamhet utanför Skåne. Vd Tord Rosenlund söker därför nytt kapital i Rapidus podd Lejonkulan – och lejonet hugger.

  • Hon ska leda klimatklustret

    Anita Sindberg är ny vd för hållbarhetshubben Sustainable Business Hub Scandinavia i Malmö. Hon kommer in med stor industriell erfarenhet.