tisdag 5 mars 2024

inloggad som

ATS Finans Holding blir Spotlight Group

Namnbyte och börsnotering väntar för ATS Finans Holding, ägarbolaget till de skånska verksamheterna Sedermera Fondkommission, Nordic Issuing, affärsjuristerna MCL samt marknadsplatsen Spotlight Stock Market i Stockholm. I framtiden blir namnet för koncernen Spotlight Group.

– Vi byter namn på koncernmodern för att det finns fördelar med igenkänning med Spotlight. Verksamhetsnamnen för de enskilda bolagen ändras däremot inte, så vi tror inte att de andra varumärkena ska hämmas. Många som är intresserade av aktier kan vilja vara med på Spotlights resa, säger Spotlight Groups vice vd Markus Neuding till Rapidus.

Under andra halvåret ska den nyligen omdöpta gruppen också börsnoteras – på egna Spotlight. Något stort kapitalbehov ser dock inte Markus Neuding, utan det finns andra skäl till noteringen:

– Vi har en fantastisk möjlighet för tillväxt i Sverige och Norden, då är det bra att öka synligheten och marknadsföringen. Det finns 43.000 små och mellanstora bolag i Sverige och cirka tio procent av dem ser det som ett stort problem att få nytt kapital. Samtidigt har bara ett hundratal av dem upptäckt börsen och vi vill sprida budskapet om publik kapitalanskaffning ytterligare, säger han.

Jätten Nasdaq dominerar i dag den svenska aktiemarknaden, precis som den globala. I den stora börsoron under coronakrisen ser Markus Neuding både för- och nackdelar med Spotlights nisch med tillväxtföretag.

– Nasdaq har byggt en produkt som är väldigt bra för väldigt stora bolag som till exempel H&M. Vår produkt är bra för tillväxtföretag som alltid kommer att vara intressanta för investerare oavsett tider. Nackdelen för oss är att den marknaden ibland behöver lite mer tid för att korrigera sig när det är rörigt, säger Markus Neuding.

ATS Finans Holding ägs i dag till 39 procent av finansmannen Staffan Persson och till 17 procent av Staffan Sahlén.

Niclas Lindstrand

Namnbyte och börsnotering väntar för ATS Finans Holding, ägarbolaget till de skånska verksamheterna Sedermera Fondkommission, Nordic Issuing, affärsjuristerna MCL samt marknadsplatsen Spotlight Stock […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad