lördag 3 juni 2023

inloggad som

Kattegatt konkurrerar med Öresund

Kort sagt: Vad är sexigast? En ny Kattegattsförbindelse på 46 kilometer från Själland till Århus, eller nya Öresundsförbindelser? Helt klart det förstnämnda, sett med danska politikers ögon. Nya utredningsuppdrag utmanar nu Öresundsregionen.

Av Keld Broksø, Rapidus Köpenhamnsredaktör

När det danska transport- och bostadsdepartementet i januari gav i uppdrag att fortsatt utreda en fast förbindelse över Kattegatt till Jyllands ”huvudstad” Århus så skapade det inga svallvågor över Öresund. Men det borde det ha gjort.

Vi har fått en uppenbar konkurrent till skisserna på en Öresundsmetro, en Helsingborg-Helsingör-förbindelse och Landskronas initiativ om tåg till Köpenhamn.

Den nya Kattekattutredningen är en förstärkning av initiativ som redan satts igång. Den ska bland annat se över konsekvenserna för miljö och ekonomi. Den är också en politisk förstärkning. I opposition gick Socialdemokraterna inte med på den borgerliga regeringens förslag på en förbindelse över Kattegatt, eftersom det inte ingick att undersöka möjligheterna för en järnvägsförbindelse.

Nu har den socialdemokratiska regeringen fortsatt med utredningen, som nu också innehåller järnvägsförbindelsen. Alla är glada över hela det politiska spektrat. Nästan hela det nya Folketinget är överens om att reducera koldioxidutsläppet med 70 procent till 2030 och en bonus är att man samtidigt minskar behovet av det förorenande inrikesflyget.

Att en Kattegattsförbindelse ser mer sexig ut än nya Öresundsförbindelser beror främst på perspektivet att binda ihop östra och västra Danmark samt korta restiden mellan landets två största städer. Med bil mellan Köpenhamn och Århus sparar man en timma så hela resan tar två timmar. Med tåg sparar man en och en halv timma – resan går på en enda timma. Och pengarna?

Transportdepartementets preliminära beräkning är på mellan 100 och 137 miljarder danska kronor. Det motsvarar nästan priset för bron över Stora Bält, Öresundsbron och den kommande Fehmarn Bält- förbindelsen – tillsammans! Därtill årlig drift på 1,5 till 2,5 miljarder danska kronor. Biljettpriset för en personbil på bron får högst kosta 450 kronor för att inte skada trafikpotentialen. Om bron helt skulle finansieras av användarna skulle bilisterna betala mellan 870 och 1.539 kronor. Det handlar alltså inte bara om lån utan och en verklig kostnad för danska staten.

Det väcker två kritiska frågor om Öresundsregionen:

  1. Kan Danmark ovanpå Fehmarn Bält-förbindelsen också utlova statsbidrag till både Kattegatt och en (eller flera) nya Öresundsförbindelser.
  2. Kan den politiska retoriken och lobbyarbetet för Öresundsförbindelser överrösta en ny politisk begeistring i en ny Kattegattförbindelse? Chanserna tycks klart mindre nu.

Men i varje utmaning finns också möjligheter. Inklusive att se Öresundsregionen i ett större perspektiv i framtiden: En kommande storregion behöver inte bara omfatta Fehmarn- och Hamburgregionen utan också Östjyllands driftiga näringsliv med en enkel fortsättning från Öresundsbron tvärs genom Själland.

Kattegattförbindelsen kan bli en avgörande gnista för Greater Copenhagen att prioritera kommande förbindelser. Finns det hopp om det? Ja, den 1 april blir Tue David Bak den nye (och femte) chefen för Greater Copenhagen. Nu inte som sekretariatschef utan med den starkare direktörstiteln, som ger en mer självständig roll än företrädarna.

Han är nu direktör för Innovation Centre Denmark i Tel Aviv. Alltså en man med kunskap om näringslivet. Man måste hoppas att Tue David Bak använder sin starkare ställning till att göra Öresundsförbindelser mer prioriterade, så att en starkare och mer enig stämma kan göra de politiska budskapen hörda.

Kort sagt: Vad är sexigast? En ny Kattegattsförbindelse på 46 kilometer från Själland till Århus, eller nya Öresundsförbindelser? Helt klart […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


Vårt stora arkiv är ett unikt dokument över Öresundsregionens näringsliv

Samarbetspartners

Castellum
Zacco
pwc
Hypergene
Sparbanken Skåne
Lindahl