tisdag 5 december 2023

inloggad som

Utredning om regionbolag kritiseras…

Utredningen om de regionala bolagens framtid får hård kritik i remissvaren. Business Region Skåne, som står inför stora förändringar om utredningens förslag blir verklighet, avstyrker förslaget i sin helhet.

– Vi diskuterar gärna förändringar och rationaliseringar men tycker att de måste utgå från verkligheten. Detta bygger snarare på organisatoriska rutor, säger Business Region Skånes ordförande Mats Helmfred (M), till Rapidus.

Utredningen, som beställts av moderbolaget Region Skåne Holding, föreslår långtgående förändringar för flera av de regionala bolagen. Däribland att fortsätta utreda om Innovation Skåne och Invest in Skåne ska sluta vara bolag och i stället gå in i förvaltningen.

– Det är bra att vi börjar diskutera hur vi ska organisera våra bolag i Skåne för att få bättre innovation och utveckling. Men vi delar inte slutsatsen att det sker genom att få in dem i förvaltningsform. Innovation Skåne har aldrig varit en del av förvaltningen utan lades i ett bolag från början för att få den snabbhet och flexibilitet som bolagsformen öppnar för. Det finns en rad utvecklingsprojekt och samarbeten som vi bara kan söka som bolag, säger Louise Eklund (L), ordförande för Innovation Skåne.

Business Region Skånes styrelse tycker också att det är viktigt att dotterbolaget Invest in Skåne fortsätter att drivas i bolagsform.

– Förslaget att lägga ned bolag och föra över dem i förvaltningsform tror vi inte på. Samarbetena sker oftast med andra bolag och då är det mycket lättare att skriva kontrakt i bolagsform än med förvaltningen. Om vi dubbelarbetar eller om det finns uppgifter som ska göras inom förvaltningen i stället för i bolagen – eller vice versa – så kan vi diskutera det, säger Mats Helmfrid.

Niclas Lindstrand

Utredningen om de regionala bolagens framtid får hård kritik i remissvaren. Business Region Skåne, som står inför stora förändringar om […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


  • Rekordsiffror för skånska hotell

    Det skånska hotellåret 2023 ser ut att överträffa förväntningarna efter en stark höst. Trots lågkonjunktur tror regionens hotellchefer att den positiva trenden fortsätter in i 2024, med Malmö som draglok.

  • Han tar ratten i golvkoncernen

    Golvkoncernen Inarea Group, skapat av investerarnärverket Small Cap Partners, gör en ledningsrokad. Ny vd som ska rigga bolaget för försäljning är Rikard Fransson.

  • Malmö in i nytt globalt nätverk

    På onsdagen fattar Malmös kommunstyrelse beslut om att gå med i det Tokyo-skapade hållbarhetsnätverket G-Nets. Minc ska få 1,2 Mkr för att driva medlemskapet.