fredag 23 februari 2024

inloggad som

Innovation Skåne och Invest in Skåne kan upphöra som bolag…

En utredning som beställts av Region Skåne Holding, moderbolaget för regionens bolag, föreslår långtgående förändringar för flera av de regionala bolagen.

Bland förslagen märks att fortsätta utreda om Innovation Skåne och Invest in Skåne ska sluta vara bolag och i stället gå in i förvaltningen.

– Innovation Skåne och Invest in Skåne har verksamheter som delvis överlappar varandra, det finns risk för dubbelarbete. Det är också otydligt vem som äger vissa frågor, vad bolagen och förvaltningen gör. Samtidigt är verksamheten i bolagsform mer tydligt avgränsad, så det finns argument både för och emot att driva det som bolag. Därför tar utredarna inte ställning nu utan vill göra en djupare analys, säger Lars-Ingvar Ljungman (M), ordförande i Region Skåne Holding, till Rapidus.

Mer skarpa förslag finns om att slå samman Business Region Skåne, BRS, med sina dotterbolag Tourism in Skåne och Event in Skåne, medan Film i Skåne blir direkt underställt Region Skåne Holding.

I dag är Region Skåne Holding moderbolag till tio bolag som är helägda eller majoritetsägda. Under Business Region Skåne samlas i sin tur fyra bolag: Invest in Skåne, Event in Skåne, Tourism in Skåne och Film i Skåne. Utredningen konstaterar att det finns bolag vars styrelse är större än antalet anställda.

– Det har inte sagts mer från regionstyrelsen och regionfullmäktige än att det ska ske en översyn för att få en så effektiv organisation som möjligt, säger Jonas Duveborn (M), politisk sekreterare till regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson, till Rapidus.

Utredningen, som initierats av regionstyrelsen och regionfullmäktige och gjorts av konsultföretaget KPMG, presenterades i fredags för Region Skåne Holdings styrelse och har nu skickats till de olika bolagen för yttranden.

– Styrelsen har inte tagit ställning utan bara tagit emot utredningen, nu ska vi analysera vad dotterbolagen säger och så småningom lämna svaren till den politiska ledningen för Region Skåne, säger Lars-Ingvar Ljungman.

Utredningen pekar på en möjlig tidplan om förändringarna inom bolagen ska ske. Enligt den kan Film i Skåne separeras från BRS tämligen omgående, medan Tourism, Event och BRS kan slås samman till sommaren. Då kan även Invest in Skåne separeras från BRS och läggas in i förvaltningen. Slutligen kan Innovation Skåne återgå till förvaltningen, efter utredning, i början av 2021.

Niclas Lindstrand

En utredning som beställts av Region Skåne Holding, moderbolaget för regionens bolag, föreslår långtgående förändringar för flera av de regionala […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


 • “Odlat kött blir billigare än ko”

  ,
  Re:meat är först i Sverige med att utveckla odlat kött. Nu söker Malmöbolaget långsiktiga investerare som vet hur man bygger upp industrier från grunden.

 • Blåste Akelius liv i skoldebatten?

  Den avblåsta affären där Roger Akelius skulle köpa 25 procent av Academedia är en av de mest bisarra händelser som blivit mediastoff i svenskt näringsliv sedan millennieskiftet. Men det finns en enkel förklaring till att det blev så galet.

 • Rollatorbroms körde i diket

  Medeonbolaget Brillanze pausar försöken att få ut sina rollatorbromsar på marknaden och satsar istället på sina trasselfria fiskerullar. Bolaget håller nu på att resa 6 miljoner kronor för att snabba på utrullningen.

 • Tufft år för poolförsäljaren

  Konjunkturen och räntan var inte nådig mot poolföretaget Gullberg & Jansson i Helsingborg under 2023. Försäljningen dök och vinst vändes till förlust.