lördag 15 juni 2024

inloggad som

In2Cure startar två nya bolag

Lundabolaget In2Cure lägger sina två huvudspår i två nybildade bolag: Xinnate och Transient Pharma. Kvar i In2Cure blir patent och forskningskunskap, samt samarbeten med Lunds universitet.

– Min tanke är att bolagen ska stå på egna ben och arbeta fokuserat inom sina respektive terapiområden, säger In2Cures vd Helene Hartman till Rapidus.

I Xinnate ligger fokus på allt utanpå kroppen och främst brännskador. Prekliniska studier pågår i Italien och kliniska studier väntas påbörjas 2020, eftersom man planerar att patentera lösningen.

Verksamheten i Transient Pharma ska kretsa kring invärtes indikationer som urinvägsinfektioner, sepsis och inflammatoriska sjukdomar. Den utvecklingen är på ett tidigare stadium än Xinnate.

– Vi har lovande prekliniska resultat inom sepsisområdet, men att ta dem till klinik är en lång och utmanande väg. Vi har dock kommit så långt att de mekanismer som vi kartlagt och publicerat tidigare kan översattas in i de indikationerna, säger Helene Hartman till Rapidus.

Bägge bolag baseras på forskning på den kroppsegna peptiden TCP-25 som kan förebygga infektioner och dämpa inflammationer, bland annat genom att ta hand om skadliga endoxtiner.

I styrelsen för In2Cure sitter utöver Artur Schmidtchen även advokaten Bo Benell och Johan Jensen från Jensen Corporate Finance. Han representerar en ägarskara som deltog i fjolårets emission på tio miljoner kronor. Helene Hartman blir vd i båda de nya bolagen och samtliga styrelseledamöter följer med.

Dermatologiprofessorn Artur Schmidtchen har grundat In2Cure.

Emily Binks

Lundabolaget In2Cure lägger sina två huvudspår i två nybildade bolag: Xinnate och Transient Pharma. Kvar i In2Cure blir patent och […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


  • Recept mot matsvinn i Lejonkulan

    Varje år orsakas matsvinn för mer än 100 miljarder dollar av temperaturavvikelser i transportkedjan av kylda och frysta livsmedel. Startupen […]