tisdag 5 mars 2024

inloggad som

Region Skåne plockar mest innovationsbidrag från EU…

Region Skåne är den klart största bidragstagaren från EU:s sydsvenska strukturfond. Inom insatsområdet innovation och stöd till små och medelstora företag har mer än varannan EU-krona gått till Region Skåne och dess förgreningar, visar Rapidus genomgång.

Trots att det återstår ett par år av programperioden för EU:s regionala strukturfond för Skåne och Blekinge har 95 procent av pengarna vikta till forskning, innovation och företagsfrämjande åtgärder redan blivit fördelade.

Den enskilt största insatsen, 100 miljoner kronor, öronmärktes redan 2015 till Almi Invest Syd, med Region Skåne som storägare. Och även bland övriga beviljade projekt dominerar Region Skåne och dess bolag Innovation Skåne och Invest in Skåne stort, med sammanlagt över 50 miljoner kronor i EU-anslag.

Bland annat har Innovation Skåne fått 6 miljoner kronor för att bygga upp Materials Business Center mellan ESS och Max IV samt nära 20 miljoner kronor till Business Incubation 2020, ett program för att bygga ut inkubatorerna i Skåne och Blekinge.

Slagsidan kan bli ännu större framöver då Invest in Skåne just sökt ytterligare 9 miljoner kronor till det tänkta projektet Southern Sweden Goes World Wide.

Överlag är det nästan enbart offentliga aktörer som fått bidrag. Bortsett från några klusterorganisationer som även har företag som medlemmar syns näringslivet inte till i listan över de som beviljats EU-medel inom insatsområdena innovation och företagsstöd.

Thomas Hansson, miljöpartistisk ledamot i regionala utvecklingsnämnden och ordförande för strukturfondspartnerskapet, som prioriterar bland inkomna ansökningar, påpekar att EU-projekten kräver en motfinansiering på lika mycket från lokala aktörer. Det kan verka avskräckande för näringslivet, menar han.

– Det är också mycket administration som kommer till och företagen ser inte alltid vinsten. Idéburen sektor är ofta med, men det är sällan mindre företag tar projektledningen för sådant här, säger han till Rapidus.

Region Skåne var med och utformade hur strukturfondspengarna skulle fördelas på olika insatsområden och har tung representation i strukturfondspartnerskapet. Är det ens lönt för andra att söka?

– Jodå, det är det. Det är inte så att vi per definition prioriterar oss själva, om vi är projektägare eller inte är ingen tung faktor i bedömningen.

Totalt inom alla insatsområden finns en halv miljard kronor i EU-medel att fördela fram till 2020. Övriga tre områden – bredbandsutbyggnad, koldioxidsnål ekonomi och hållbar stadsutveckling i Malmö – har betydligt lägre söktryck med närmare hälften av potten kvar.

Erik Olausson

Region Skåne är den klart största bidragstagaren från EU:s sydsvenska strukturfond. Inom insatsområdet innovation och stöd till små och medelstora […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad