fredag 9 juni 2023

inloggad som

SLU-projekt ska få betorna att hålla längre

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, tilldelades 15 miljoner kronor från Näringsdepartementet för att inrätta ett program för industridoktorander. Nu har tio projekt antagits, varav två är hemmahörande i Öresund.

I somras gav Näringsdepartementet uppdraget som innebar att SLU skulle starta ett program för industridoktorander, ett uppdrag som formulerats inom ramen för nationella livsmedelsstrategin.

Nu har universitetet kungjort de tio projekt som antagits. Ett av dem kommer från skånska Äppelriket och syftar till att öka den svenska äppelproduktionens marknadsandel i Sverige genom nya lagringstekniker. Enligt projektplanen konsumeras årligen runt 110 miljoner kilo äpplen i Sverige och i dag kommer en tredjedel från Sverige.

Det andra projektet med regional anknytning handlar också om lagringsmetoder, men för rotfrukter. Genom att utveckla nya lagringskoncept hoppas forskarna möjliggöra långtidslagring av rotfrukter och därigenom minska svinnet för såväl lantbrukare som socker- och stärkelseindustrin. Projektet kommer drivas av SLU i samarbete med Nordic Beet Research, en forskningsverksamhet som grundats av betodlare och företrädare för sockerindustrin i Danmark och Sverige. /Emiliano Strauss

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, tilldelades 15 miljoner kronor från Näringsdepartementet för att inrätta ett program för industridoktorander. Nu har tio projekt […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


Vårt stora arkiv är ett unikt dokument över Öresundsregionens näringsliv

Samarbetspartners

Castellum
Zacco
pwc
Hypergene
Sparbanken Skåne
Lindahl