tisdag 23 april 2024

inloggad som

Små danska steg mot harmonisering av näringslivets villkor

Kort sagt: Rapidus passar på att utsträcka onsdagskvällens festyra med en optimistisk analys av villkoren för Öresundsregionens näringsliv. De senaste åren har Danmark nämligen tagit många små steg för att närma sig de svenska skatterna på företagsområdet, något som också för oss närmare visionen om en integrerad region.

Av Keld Broksø, Köpenhamnsredaktör

Klik her for at se dansk version af analysen

I Sverige har det knappast märkts, men de senaste två åren har Danmark tagit många små steg för att närma sig Sveriges företagsskatter. Det betyder att vi närmar oss en harmonisering av näringslivets villkor på båda sidor sundet, en av de centrala visionerna sedan Öresundsbron öppnade. Rapidus listar i dag sex tydliga förändringar som alla jämnar ut spelplanen för regionens näringsliv:

* Sedan Sverige 2013 sänkte sin bolagsskatt till 22 procent har Danmark gradvis följt efter. Följa John-effekten är ett tecken på hur tätt sammanlänkade de båda ländernas ekonomi är. Och trenden lär fortsätta. Nästan samtliga EU-länder har sänkt sina bolagsskatter de senaste åren, i dag har exempelvis Estland och Finland 20 procent medan Irland har 12,5 procent.

* Om knappt ett år införs aktiesparkontot, en motsvarighet till det svenska investeringssparkontot. Det ska göra det attraktivare att investera i aktier – och bromsa flykten av danska innovationsbolag som noterar sig i Sverige. Skattenivån är dock inte riktigt lika låg som för den svenska motsvarigehten och aktiesparkontot kommer ha ett tak på 50.000 danska kronor, vilket stegvis höjs till 200.000 danska kronor fram till 2022.

*Aktiesparkontot banar väg för lägre beskattning av kapitalinkomster. I Danmark är reavinstskatten visserligen bara 27 procent men bara upp till 51.700 danska kronor. Den brytpunkten höjs nu till 52.900 danska kronor, innan den högre skattesatsen på 42 procent börjar gälla. Danmark ligger fortfarande högre än Sveriges 30 procentiga skatt på kapitalinkomster, men rör sig alltså åt samma håll.

* Efter budgetöverenskommelsen för 2018 återstår fortfarande förhandlingar om nya skattelättnader men redan nu har regeringen vidtagit mindre justeringar, som att skatten på fri telefon plockats bort och avdraget för renoveringar, motsvarande svenska rot-avdraget, gjorts permanent.

* Beskattningen av bilar är ett kapitel i sig, men under hösten 2017 sänktes avgifterna – även på företags- och tjänstebilar. Det är långt från de svenska förhållandena, och fortfarande högst i EU, men den ”lägre avgiftsklassen” sänktes i alla fall från 105 till 85 procent. Den högre avgiften ligger kvar på 150 procent, men brytpunkten för vilka bilar som räknas dit höjdes från 106.000 till 185.000 danska kronor.

* För inkomstskatterna är bilden inte lika klar, här syns inte samma tydliga närmande till de svenska villkoren. Men inräknat sociala avgifter och konsumtionsskatter är skattetrycken redan ganska lika: 53 procent i Danmark jämfört med 56 procent i Sverige.

* Slutligen ska avgiften för att passera Stora Bält-bron gradvis sänkas med 25 procent. Kanske ser vi här en förlaga till Öresundsbron?

Harmoniseringen av näringslivets villkor kommer väl till pass för Greater Copenhagen & Skåne Committee, som bjöd in en rad näringslivsprofiler till årsmötet strax före nyår. Hermann Haraldsson från Boozt, Jayways vd Philip Kron och Henrik Peter Jørgensen från Köpenhamns flygplats talade sig alla varma för att näringslivet involveras mer i Greater Copenhagen-samarbetet. Det är även politikernas ambition under nya ordföranden, socialdemokraten Heino Knudsen från Region Sjælland.

De små danska stegen banar väg för ökad integration och för att inte minst innovationsbolag kan dra bättre nytta av regionen. Efter 18 år med Rapidus – och nästan 18 år med bron – är det hög tid!

Kort sagt: Rapidus passar på att utsträcka onsdagskvällens festyra med en optimistisk analys av villkoren för Öresundsregionens näringsliv. De senaste åren […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad