måndag 20 maj 2024

inloggad som

Teckningsgraden sjunker för noterade Öresundsbolag

Totalt har teckningsgraden sjunkit i 10 fall av 16. I 2 fall är den mer eller mindre oförändrad medan teckningsgraden stigit i 4 fall.

Bolag Tidigare emission   Senaste emission
Tidpunkt Summa Teckningsgrad (%) Tidpunkt Summa Teckningsgrad (%)
A1M
Pharma
jun-16 44 mkr 63 mar-17 80 mkr 57
(100% via garanti) (65% via garanti)
Alteco
Medical
mar-15 14 mkr 227 okt-16 16 mkr 125
Axichem apr-15 17 mkr 152 dec-16 24 mkr 120
Biotech-IgG sep-15 2 mkr 53 okt-16 9 mkr 111
Cantargia feb-15 44 mkr 136 feb-17 73 mkr 75
(80% via garanti)
Clinical Laserthermia Systems feb-16 22 mkr 183 feb-17 24 mkr 184
Combi-
Gene
apr-15 11 mkr 493 feb-17 14 mkr 131
Immunovia nov-15 60 mkr 500 okt-16 29 mkr 143
Invent
Medic
jan-16 9 mkr 308 mar-17 10 mkr 186
Ivisys mar-15 12 mkr 185 nov-16 7 mkr 225
Oncology Ventures nov-16 21 mkr 268 apr-17 34 mkr 64
Pharma-
Lundensis
nov-15 8 mkr 75 mar-17 9 mkr 107
ProstaLund jul-15 23 mkr 148 dec-16 24 mkr 138
QuickCool nov-15 9 mkr 276 dec-16 13 mkr 124
Spectra-
Cure
apr-15 19 mkr 83 dec-16 19 mkr 71
(80% via garanti)
Vibrosense Dynamics apr-15 12 mkr 142 mar-17 15 mkr 174

 Sammanställningen gäller senaste halvårets emissioner för noterade teknik- och life sciencebolag där det finns en tidigare publik emission att jämföra med. Riktade emissioner eller inlösningar av teckningsoptioner är inte med. Beloppen anger tillfört kapital, avrundat till hela miljoner, innan emissionskostnader.

Totalt har teckningsgraden sjunkit i 10 fall av 16. I 2 fall är den mer eller mindre oförändrad medan teckningsgraden […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


  • Laserprecision i Lejonkulan

    Nu släpper vi veckans avsnitt av podden Lejonkulan som gästas av laserexperten och Beamonics vd Can Xu. Han har bakgrund […]