måndag 5 juni 2023

inloggad som

Vinnovamiljoner till tre skånska teknikbolag

Tre företag i Skåne, av totalt 41 projekt i Sverige, får finansiering i Vinnovas utlysnings Innovationsprojekt i företag våren 2017. Sammanlagt landar ungefär 5,5 miljoner kronor i de skånska bolagen Winfoor, Brainlit och GWS Production.

Rapidus rapporterade i januari i år att BrainLit tagit emot sammanlagt 13 miljoner kronor i nyemissioner under 2016. Bolaget har utvecklat ett system för adaptiv inomhusbelysning, med sensorer och en patenterad mjukvara som styr belysningens våglängder. Nu tilldelas BrainLit ytterligare två miljoner kronor, denna gång från Vinnova, till utvecklingen av en ny ljusmätare, som till skillnad från befintliga produkter ska kunna mäta hela ljusmiljön.

– Förra årets kapitalinjektioner var planerade och det här kommer som ett välkommet tillskott till den pågående utvecklingen av BrainLits nya ljusmätningssystem. Framtiden ser ljus ut och vi har inga planer på att ta in mer kapital, säger BrainLits vd Peter K. Andersson till Rapidus.

Winfoor tilldelas i sin tur nästan 1,5 miljoner kronor som ska gå till planering inför en uppskalad pilotstudie av bolagets rotorblad för vindkraftverk, Triblade. Idén är att skapa ett rotorblad enligt en design som både kan sänka produktionskostnaderna och samtidigt ge längre blad, vilket ökar energiproduktionen.

– Vi har gjort ett mindre pilottest under det senaste året men nu ska vi göra ett i större skala. Efter planeringsstadiet är det en del som återstår och vi kommer behöva jaga investeringar, säger Rikard Berthilsson, vd på Winfoor och tidigare grundare av Lundabolaget Cognimatics.

De resterande pengarna, nästan två miljoner kronor, hamnar hos noterade GWS Production och projektet ”Artificiell intelligens för detektering av globala säkerhetsrisker”. GWS erbjuder en personlig resesäkerhetstjänst som förser användarna med information om olyckor, katastrofer och andra hot mot resenären på resmålet. I det aktuella projektet ämnar GWS att undersöka vilken verkningskraft artificiell intelligens kan ha för att upptäcka säkerhetsrisker, med målet att öka tjänstens precision genom att använda avsevärt många fler datakällor. /Emiliano Strauss

 

Tre företag i Skåne, av totalt 41 projekt i Sverige, får finansiering i Vinnovas utlysnings Innovationsprojekt i företag våren 2017. […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


Vårt stora arkiv är ett unikt dokument över Öresundsregionens näringsliv

Samarbetspartners

Castellum
Zacco
pwc
Hypergene
Sparbanken Skåne
Lindahl