lördag 2 december 2023

inloggad som

Börsrusningen fyller kassan för Almi Invest Syd

Av Almi Invest Syds 200 miljoner kronor att investera var cirka 40 miljoner tänkta att komma från försäljningar av framförallt Sydsvensk Entreprenörfonds gamla innehav. Det målet uppfylldes redan under 2016 – och då återstår andelarna i ett 40-tal portföljbolag att sälja av.

Almi Invest Syd bildades sommaren 2015 som en efterföljare till Sydsvensk Entreprenörfond. Av de 200 miljoner kronor som Almi Invest Syd ska investera fram till 2021 kommer hälften från EU och 60 miljoner från Region Skåne, Region Blekinge och Tillväxtverket. Resten ska komma från försäljningen av innehaven från Sydsvensk Entreprenörfond och Almis tidigare såddfinansieringsverksamhet i Skåne och Blekinge.

Med noteringsvågen har den processen gått snabbare än väntat. Under 2016 sålde Almi Invest Syd av aktierna i Immunovia, Simris Alg och runt halva sitt innehav i Alligator Bioscience för nästan 30 miljoner kronor, uppger vd Lars Persson. Tidigare års försäljningar har gett sammanlagt runt 10 miljoner kronor.

Fortfarande återstår andelar i ett 40-tal bolag. Bland dem finns allt från Eslövsbaserade MagComp, som just nu är i rekonstruktion, till omskrivna börskandidaten Acconeer i Lund. Kvar i portföljen fanns vid årsskiftet också 370.000 aktier i Alligator Bioscience, som bara de är värda drygt elva miljoner kronor till dagens börskurs.

Det innebär att Almi Invest Syd redan nu kan räkna hem rejäla extratillskott, utöver de 200 miljoner kronor fonden har att förfoga över sedan tidigare. Enligt David Lindén, enhetschef för näringsliv och arbetsmarknad på Region Skåne, ska extrapengarna gå tillbaka in i investeringsverksamheten. Men hur är inte spikat än, uppger Lars Persson på Almi Invest Syd.

– De kan användas för att bygga vidare på nästa fond efter 2021, eller så att vi kan göra ytterligare investeringar utanför det regelverk som styr Almi Invest Syd i dag, säger han till Rapidus.

Under 2016 investerade Almi Invest Syd runt 30 miljoner kronor från den existerande fonden genom att gå in i nio nya portföljbolag. En mindre del har gått åt till såddfinansieringar på cirka 200.000 kronor var till ett tiotal företag. Lars Persson hoppas hålla samma takt under 2017.

– Värderingarna har gått upp i vissa fall men det känns inte överhettat, säger han.

Erik Olausson

Av Almi Invest Syds 200 miljoner kronor att investera var cirka 40 miljoner tänkta att komma från försäljningar av framförallt […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad