måndag 4 december 2023

inloggad som

Medeonbolag inleder patientstudier med KOL-diagnos

Malmöbaserade Chromalytica startar sin första patientstudie där analys av utandningsluft ska kunna ge en snabb diagnos i ett tidigt skede av sjukdom. Patienterna i studien lider av KOL eller lungcancer.

Redan i dag finns teknik för att analysera utandningsluft, vid diagnos av exempelvis astma och magsår, ute på marknaden.

– I de fallen är det enstaka ämnen som analyseras, exempelvis enbart kväveoxid när det gäller astma. Vid sjukdomar som vi riktar in oss på är det upp till 10-15 olika substanser som måste analyseras samtidigt, säger Chromalyticas vd Francesco Palmisano till Rapidus.

Ett Vinnova-bidrag på en miljon kronor finansierar studien som ska omfatta 25 friska personer och 75 patienter som lider av lungcancer eller KOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom, där flödet i luftvägarna är reducerat. Studien ska ledas av professor Per Wollmer i Malmö och vara klar i mitten av nästa år.

Chromalyticas analysinstrument är en gaskromatograf med UV-detektor som identifierar ämnena i luftprovet. Bolagets databas innehåller analysinformation om 1.300 substanser i utandningsluft och hur de kan påvisa olika sjukdomar. Metoden bygger på att drabbade patienter får en annan sammansättning av substanser i utandningsluften på grund av ändrad metabolism.

Företaget finns i Medeons inkubator och grundades av Thomas Pileby, Thomas Lundeberg, Verner Lagesson och Lennart Olsson, som också har varit med och grundat Obducat och Serstech.

Lennart Olsson har tidigare uppgett för Rapidus att bolaget behöver få in kapital i storleksordningen 20 miljoner kronor över några år. Francesco Palmisanos kommentar till detta är att bolaget hittills fått in mindre summor.

Elisabet Ottosson

Malmöbaserade Chromalytica startar sin första patientstudie där analys av utandningsluft ska kunna ge en snabb diagnos i ett tidigt skede […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad