söndag 3 december 2023

inloggad som

Fler danskar blir svenska medborgare

Fler danskar som bor i Skåne tar chansen att bli svenskar. Sedan lagen om svenskt medborgarskap ändrades den 1 april 2015 och lagen om dubbla medborgarskap infördes i Danmark den 1 september 2015 har antalet ansökningar från danskar i den skånska förskingringen ökat markant.

– Det är tydligt att de båda lagförändringarna samverkat positivt, säger Daniel Johansson, som är förvaltningshandläggare på länsstyrelsen i Skåne.

Enligt färsk statistik från Statistiska centralbyrån, beställd av Øresundsinstituttet, fick 1.510 danskar svenskt medborgarskap 2015. Året innan, då inga av lagändringarna trätt i kraft, var siffran 603.

Det framgår dock inte av statistiken hur många av danskarna som behållit sitt danska medborgarskap eller hur många som bor i Skåne, men på regionnivå bekräftas ökningen. Det första kvartalet 2015 inkom 131 ansökningar från nordiska medborgare boendes i Skåne, Blekinge och Kronobergs län. Motsvarande siffra för första kvartalet 2016 är 354 personer. Också det en dryg dubbling.

– Rent teoretiskt kan det ju vara en nordbo var som helst i dessa tre län, men om man tittar på fördelningen från föregående år uppskattar jag att cirka 75 till 80 procent av dessa ansökningar kommer från danskar bosatta i Skåne, säger Daniel Johansson till Rapidus.

Den svenska lagen innebär att nordiska medborgare som varit bosatta i Sverige i fem år nu kan göra en anmälan om svenskt medborgarskap hos länsstyrelsen. Tidigare krävdes att man vara född i ett nordiskt land.

Även i Danmark kom alltså en lagändring beträffande medborgarskap förra året. Den innebär att ett danskt medborgarskap kan kombineras med ett annat.

Kolmos_1– Vi ser en mycket tydlig ökning av antalet ansökningar från nordbor om danskt medborgarskap, berättar chefen Hroar Kolmos, chef för statsförvaltningen i Köpenhamns kommun.

Under förra året tog förvaltningen emot 182 ansökningar om medborgarskap från nordiska medborgare, hela 101 av dessa registrerades efter den 1 september. Hroar Kolmos gör bedömningen att en betydande del av dessa är skåningar.

Enligt Öresundsinstitutets beräkningar var 22.863 danskar bosatta i Skåne i slutet av 2015.

Magnus Erlandsson

Fler danskar som bor i Skåne tar chansen att bli svenskar. Sedan lagen om svenskt medborgarskap ändrades den 1 april […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad