måndag 15 april 2024

inloggad som

Ny rapport: Skånsk tillväxt släpar efter

Skånes befolkning växer så det knakar, men den ekonomiska tillväxten hänger inte med. Det visar Region Skånes färska rapport om länets utveckling, som presenteras imorgon.

Stark befolkningstillväxt och svag ekonomisk tillväxt gör att BRP per invånare har haft en svagare utveckling i Skåne än riket som helhet, konstateras i rapporten “Hur har det gått i Skåne?”.

mikael stamming– Det är inget vi är stolta över. Vi vill vara en av de tre stora tillväxtregionerna i Sverige. Men vi noterar att vi sladdar efter sedan finanskrisen 2008. Befolkningen växer och antalet jobb växer i paritet. Men vi kommer inte ifatt glappet, säger Region Skånes utvecklingsdirektör Mikael Stamming till Rapidus.

Mellan åren 2001-2012 växte Skånes bruttoregionprodukt (BRP) med 20 procent. Det är lägre än Sverigemedel på 24 procent tillväxt och framför allt hamnar Skåne efter Stockholmsregionen, vars BRP ökade med 37 procent.

Skånes andel av Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) låg år 2013 på 11,2 procent vilket är en marginell minskning mot början av 2000-talet. Men befolkningen ökar snabbt. Andelen av Sveriges befolkning som bor i Skåne har ökat från 12,7 procent till 13,2 under samma period.

Skåne har den lägsta sysselsättningsgraden, 74,4 procent, jämfört med alla län. Samtidigt som många är högutbildade, har stor del av befolkningen en låg utbildning.

– Det är en paradox i Skåne. En av de viktiga och långsiktiga åtgärderna är att öka utbildningsnivån, säger Mikael Stamming.

Den danska delen av Öresundsregionen hade ännu svagare utveckling och växte endast med 12 procent mellan 2001 och 2012. Magnus N:son Engelbäck, regionchef på Företagarna, menar att närheten till Köpenhamnsregionen inte ska överskattas som styrkekort för Skåne.

Magnus N:son Engelbäck– Det är alltid en fördel att ha en större marknad i närheten. Men i dag sker så mycket på digitala vägar att kunderna kan finnas var som helst, säger han.

I rapporten redovisas även siffror från Tillväxtanalys om nyföretagandet i regionen. Förra året startades 12,4 nya företag per 1.000 invånare, vilket är samma som året innan. Men det betyder att Skåne halkar ner från andra till tredje plats på nyföretagarlistan. Fler nya bolag per invånare startas i Stockholm och på Gotland.

Bland annat blir turismnäringen allt mer betydelsefull i regionen. Förra året växte branschens totala omsättning i Skåne till 42,5 miljarder kronor, vilket är en ökning med 5,9 procent. Turismomsättningen står nu för 3,3 procent av Skånes BRP, vilket är en ökning med 0,4 procentenheter.

Olof Peterson
Erik Olausson

Skånes befolkning växer så det knakar, men den ekonomiska tillväxten hänger inte med. Det visar Region Skånes färska rapport om […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


  • Nato är nya drömkunden…

    Medlemskapet i Nato öppnar en marknad värd över tusen miljarder dollar årligen. Det gäller inte bara för försvarsmateriel, flera branscher kan gräva guld i försvarsalliansen.

  • …och en guldgruva för startups

    Utöver att bli leverantör till miljardmaskineriet Nato finns det stora pengar att söka i försvarsrelaterade fonder. Men skånska bolag kan få vänta på sin del av kakan.

  • Alfa Laval prisas i Lund

    Alfa Laval och Patrik Källåker, chef för bolagets svenska verksamhet, fick motta Lunds kommuns näringslivspris i förra veckan. I motiveringen finns ord som samhällsengagemang, innovation och hållbarhet.