söndag 14 april 2024

inloggad som

350 EU-miljoner till skånska innovationsbolag…

Av miljarderna i EU:s nya forskningspott Horizon 2020 har över 350 miljoner kronor gått till skånska aktörer – än så länge. Drygt 50 miljoner har hamnat hos lokala innovationsbolag, visar Rapidus genomgång.

Ett bolag som beviljats anslag ur programmet är Medeonbaserade Vibrosense Dynamics, som fått 50.000 euro, motsvarande 470.000 svenska kronor, för utveckling av sitt mätinstrument för diabetesdrabbade. Pengarna syftar till att göra marknadsmässiga bedömningar av produkten.

Toni_speidel– Vi ska ta fram en strategisk marknadsplan för ett fotinstrument inom diabetesområdet, säger vd Toni Spiedel till Rapidus.

Fotinstrumentet mäter känseln i fötter för att tidigt upptäcka nervskador som kan drabba diabetiker. Företaget har tidigare utvecklat ett liknande instrument som undersöker känseln i händer genom att mäta vibrationsnivåer på fingrar, för att i ett tidigt skede upptäcka nervskador hos personer som arbetar med vibrerande utrustning.

Vibrosense Dynamics, som listades på Aktietorget tidigare i år, fick även ett anslag på 3,7 miljoner kronor från Vinnova i fjol. Anslaget går till studier där resultaten används som referensmaterial för utvecklingen av mätinstrumentet. En av tre studier genomförs på endokrinologen i Malmö och Lund och syftar till att utläsa när det är risk för diabetespatienter att få fotsår, något som kan leda till ytterligare komplikationer och amputation.

– Där undersöker vi alla patienter med typ 1 diabetes under tre år. Målsättningen är att hitta avgörande vibrationsnivåer och därigenom fastställa markörer för när det är risk att få fotsår, säger Spiedel.

Ytterligare ett skånskt bolag som beviljats finansiering är Malmöbaserade Airec. Bolaget sysslar med gasvärmeväxlare och har beviljats ungefär 9,5 miljoner kronor till utvecklingen av en värmeväxlare som ska förbättra energieffektiviteten i kylnings- och ventilationssystem.

Största delen av pengarna som hamnar i Skåne går till Lunds universitet, som sammanlagt beviljats drygt 300 miljoner kronor till olika forskningsprojekt. Bland övriga som mottagit anslag syns bioteknikbolaget Immunovia som kammat hem knappt 40 miljoner kronor i nya forskningsmedel över två års tid. Som Rapidus rapporterat tidigare ska pengarna bland annat gå till valideringsstudier av Immunovias teknik för biomarkörer i blod.

Emily Binks

Av miljarderna i EU:s nya forskningspott Horizon 2020 har över 350 miljoner kronor gått till skånska aktörer – än så […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


  • Exoskelett i nya Lejonkulan

    Ett samarbete med Nasa banade väg för Sofie Woge att utveckla ett så kallat exoskelett för personer med ryggmärgsskada. I veckans avsnitt av Rapidus podd Lejonkulan berättar hon om sitt bolag Tendo som nu behöver pengar för att skala upp.